Aktuelno

Važna obavijest kućnim savjetima sa područja općine Travnik

Planet Obuca

Općina Travnik počinje drugu fazu sveobuhvatnog projekta upravljanja otpadom koja zahtjeva uključivanje građana u realizaciju aktivnosti primarne selekcije otpada u individualnim i kolektivnim stambenim objektima a sve u cilju zaštite zajedničkog interesa i okolišno održivog razvoja.

Prema planiranim aktivnostima počinje kampanja selektivnog prikupljanja ambalaže, ambalažnog otpada i E-otpada putem posuda koje će biti postavljene u zajedničkim prostorijama u zgradama kolektivnog smještaja.

Općina Travnik je osigurala  posude koje će u pilot fazi biti besplatno podijeljene onim kućnim savjetima u zgradama kolektivnog smještaja  koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da se zgrade nalaze na podučju MZ Centar, MZ Kalibunar, MZ Nova Bila, MZ Turbe i MZ Stari grad
  • da imaju, unutar zgrade, adekvatan prostor koji je u funkciji zajedničkog  prostora  za odlaganje otpada ,
  • da se žele baviti selekcijom otpada reciklažom kućnog otpada,
  • da nemaju dugovanja prema komunalnom preduzeću,
  • koji su saglasni da ih edukatori obiđu i urade monitoring procesa

Nadležna općinska služba će razmatrati pristigle prijave i sačiniti listu kućnih savjeta izabranih za dodjelu posuda za reciklažu otpada, koja će biti objavljena na web strani Općine: www.opcinatravnik.com.ba

Zainteresovani kućni savjeti u zgradama kolektivnog smještaja prijave mogu slati do 30.august 2022. godine:

elektronskim putem na: e-mail: amel.islamovic@opcinatravnik.com.ba ili prijavu odnijeti lično  na protokol Općine.

Obrazac prijave moguće je preuzeti OVDJE

Za sva pitanja možete se obratiti kontakt osobama:

Fate Zahirović: 030 509 058

Amel Islamović: 061 931 615

 

NAPOMENA: Pilot faza  će trajati 3 mjeseca nakon čega će aktivnosti  biti nastavljene u saradnji sa individualnim stambenim objektima ali će se i,  skupa sa svim učesnicima u projektu, utvrditi načini poticaja društveno odgovornih građana putem subvencioniranja određenih  troškova za odvoz otpada ili nekih drugih odgovarajućih poticaja