BH Telecom
Aktuelno

Važna obavijest za građane Travnika: Europska unija dodjeljuje sredstva eneregetsko siromašnim domaćinstvima

Obavještavamo sva zainteresirana fizička lica iz kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava da je raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava sa pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize.

Integralni tekst predmetnog Javnog poziva, zajedno s pripadajućim prijavnim obracem, može se u elektronskom obliku besplatno preuzeti na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (www.fmrsp.gov.ba) ili u nastavku ovog teksta.
Napominjemo da se prijave podnose jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) prema mjestu prebivališta domaćinstva/kućanstva ito u periodu od 23.10.2023. godine do zaključno s 10.11.2023. godine.

Fizička lica mogu podnijeti prijave Općini Travnik za dodjelu sredstava u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize.
Više informacija na linkovima:

PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA
Pod uvjetima utvrđenim Javnim pozivom pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti sljedeće kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava:
a) Kategorija 1: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

b) Kategorija 2: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023. godine, ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).

c) Kategorija 3: Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene mirovine za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.
d) Kategorija 4: Domaćinstva/kućanstva u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543,00 KM).

Kategorije domaćinstava/kućanstava navedene u podtački III.1. ovoga Javnog poziva ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava po osnovu istoga ukoliko su ostvarila pravo na podršku mjerama energetske efikasnosti stambenih objekata kroz Javni poziv raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Domaćinstvo/kućanstvo koje se eventualno može svrstati u dvije ili više kategorija
domaćinstava/kućanstava navedenih u podtački III.1. ovoga Javnog poziva pravo na podršku po ovom Javnom pozivu može ostvariti po samo jednom osnovu.