Aktuelno

VIDEO: Dodijeljene nagrade na nagradnom konkursu za idejna rješenja travničkih trgova

U pustupku javne nabavke usluga – Nagradni konkurs za izradu idejnog rješenja za uređenje gradskog trga “lokalitet Bagat-Gradska biblioteka”, načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić, donio je Rješenje o dodjeli prve i druge nagrade, a na osnovu preporuke Konkursne komisije.

Jednoglasnom odlukom Konkursna komisija je odlučila da se u skladu sa uslovima datim u konkursu dodijele po dvije nagrade i to:

TRG KNJIŽEVNOSTI  – “BAGAT”

Prvonagrađeni rad pod šifrom KAK387, koja pripada autorskom timu Armin Crnkić i Kerim Karajko iz Travnika

Drugonagrađeni rad pod šifrom JME963 koja pripada autorskom timu Mersiha Ćerim, Jasmin Sirćo i Emina Alić.

TRG KOD HADŽI ALI BEGOVE DŽAMIJE

Prva nagrada nije dodijeljena

Drugonagrađeni rad pod šifrom T4K7L3 koja pripada Predragu Kostovskom iz Livna

Trećenagrađeni rad pod šifrom GNT896 koja pripada Seleni Begović iz Novog Travnika.

Agencija DAN