BH Telecom
Aktuelno

VIDEO: Sindikati SBK/KSB: Povećanjem paušala kantonalna Skupština je prekršila federalni zakon

U Travniku je danas održana press konferencija Koordinacije sindikata čiji članovi platu primaju iz Budžeta SBK/KSB.

Predstavnicima medija izneseni su detaljni podaci o aktuelnoj visini primanja korisnika kantonalnog budžeta, te je u nekoliko navrata naglašeno da su ta primanja najniža u Federaciji BiH.

Nasuprot tome, većina poslanika kantonalne Skupštine prije sedam dana je donijela Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona, čime su se stekli uslovi da paušal poslanika sa trenutnih 540,00 KM može iznositi do 1.080,00 KM.

Iz Sindikata su naglasili da se ovo desilo u momentu kada je i naš Kanton bio pogođen ozbiljnim nevremenom sa poplavama i klizištima, ali da im nije želja da bilo kome “morališu”, nego žele samo da ukažu da je prilikom usvajanja tog Zakona došlo do jasnog kršenja Federalnog zakona sa kojim bi ovaj morao biti usklađen.

Više pogledajte u našem današnjem videu, a u nastavku pročitajte originalno saopštenje za medije Koordinacije sindikata čiji članovi platu primaju iz Budžeta SBK/KSB:

Agencija DAN

 

Poštovani,

Dana 05.02.2019.godine,u Travniku održan je nastavak Konstituirajuće sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona na kojoj je izvršen izbor delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon okončanja sjednice, te kratke pauze na kojoj su otišli predstavnici medija, predsjedavajući je zakazao vanrednu sjednicu Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda „Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti SBK“

Bez puno diskusija zastupnici su velikom većinom izglasali „Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona“, te zadužili Administrativnu komisiju da to finalizira.

Ishod glasanja je pokazao da postoji ogromno jedinstvo među zastupnicima kada su u pitanju njigovi interesi. Naime, od 30 zastupnika koliko broji Skupština Srednjobosanskog kantona, samo je 5 zastupnika glasalo protiv, 1 je bio suzdržan a par zastupnika odsutno, dok su svi ostali glasali za „Izmjene i dopune zakona o plaćama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona“ i time sebi znatno povećali primanja.

Šta znači pomenuta izmjena?

Prema do tada važećem zakonu svaki profesionalni zastupnik je imao startnu plaću od 1 880 KM na koji je još dobivao paušal u visini 540 KM što ukupno iznosi 2 420 KM.

Izmjenom ovog zakona svaki profesionalni zastupnik će imati plaću od 1 880 KM i paušal u visini 810 u blažoj vatijanti ili 1080 KM u očekivanoj varijanti, što ukupno iznosi 2690 KM odnosno2960KM.

 Visina paušala zastupnika premašuje plaćennastavnika,profesora,policajaca, državnih službenika kao i prosjek Kantona što je izuzetno ponižavajuće i demotivirajuće.

Povećanje paušala iznosi 50% odnosno 100% a ukupno povećanje primanja će biti 11% odnosno 21%.

Sjednice Skupštine se odžavaju povremeno (oko 5-6 puta godišnje) a pomenuti zastupnici nemaju ni mjesto svog rada, niti radno vrijeme niti definisane poslove, pa je samim tim njihov profesionalizam besmislen a primanja u ovolikom iznosu neopravdana i nezaslužena.

Prema monitoringu CCI u proteklom mandatnom periodu, Skupština SBK je održala ukupno 32 sjednice, koje su trajale ukupno 117 sati , što je ekvivalentno sa 15 radnih dana.

Prema ovom monitoringu svaki zastupnik je za 4 godine profesionalnog angažmana radio efikasno samo 15 dana i za tih 15 dana naplatio116 160 KM, te topli obrok oko 7 600 KM, regres oko 7200 KM, te druge prinadležnosti, što iznosi više od 130 960 KM.

Ako znamo da Skupština broji 30 zastupnika od kojih je velika većina profesionalno angažirana u Skupštini onda njihov „(ne)rad“ godišnje građane Srednjobosanskog kantona košta više od3 930 000 KM.

Uz dužno poštovanje određenog manjeg broja zastupnika, velika većina zastupnika nemaju primjetne profesionalne referense za svoje poslove, osim partijskog aktivizma koji ih je doveo u statuszastupnika.

Sindikati koji zastupaju radnike koji plaću primaju iz Budžeta SBK su na vrijeme ukazivali na potrebu usklađivanja plaća svim zaposlenim u ustanovama i institucijama Kantona, sa troškovima života sa ciljem da se ne urušava i onako nizak standard zaposlenih ,ali Vlada nije imala sluha pri projekciji i usvajanju Budžeta za 2019.godinu.

Napominjemo da je Vlada donijela Uredbu kojom se reguliše naknada zaposlenim za prevoz na posao i s posla tako da su ta primanja umanjena.Na pregovorima sa sindikatima Vlada se obavezala da naknadu za prijevoz u 2019.godini neće umanjivati, što još nije ispoštovano.

Vlada u Srednjobosanskom kantonu je potpuno obesmislila pravosudni sistem činjenicom da ne želi realizirati pravomoćne i izvršne sudske presude, nego zaposlene ucjenjuje potpisivanjem ponižavajućih nagodbi kojima se presude obesmišljavaju.

Shodno navedenom, Vlada nije imala sluha ni za povećanje sredstava na ime dječjeg doplatka i porodiljskih naknada.

Iz ovog proizilazi da je Budžetom za 2019.godinu Vlada planirala povećanje primanja samo izabranim zastupnicima.

Amoralno je da zakonodavna vlast povećava sebiprimanja u periodu kada je Srednjobosanski kanton pogođen poplavama i gdje je ugroženom stanovništvu neophodan svaki vid pomoći.

Kolika je socijalna neosjetljivost „narodnih zastupnika“ u Srednjobosanskom kantonu govore i sljedeće činjenice:

Određeni broj zastupnika iz prethodnog mandata, umjesto da se vrate na svoje poslove i nastave sa radom  prijavio je na tzv. „bijeli hljeb“ , te će narednu godinu primati visoku plaću a neće raditi ništa. Ovi „dokazani patrioti/domoljubi“ će tako lagodno živjeti kao paraziti na račun građana Srednjobosanskog kantona, kojima su u prethodnom mandatu „obećavali bolje sutra“ a sebi obezbjedili bolje danas.

U najbogatijem kantonu i kantonu sa najvećom prosječnom plaćom u Federaciji Bosne i Hercegovine  tj. Kantonu Sarajevo, Skupština kantona je potpuno ukinula paušalne naknade zasupnicima , dok u najsiromašnijem kantonu i kantonu  sa najnižom prosječnom plaćom tj.Srednjobosanskom paušalne naknade su povećavaju za 50% ili 100%.

S poštovanjem,

 

Koordinacija sindikata budžetskih korisnika SBK/KSB

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!