BiH

VIDEO: U BiH počela edukacija o boljem upravljanju regionalnim deponijama

Predstavnici komunalnih preduzeća i nadležnih institucija za okoliš u BiH započeli su proces edukacije o načinima za bolje upravljanje otpadom radi efikasnijeg vođenja regionalnih deponija i da bi u što većem procentu otpad postao resurs u BiH.

To je omogućeno na početnoj radionici Programa izgradnje kapaciteta za dugoročnu održivost u sektoru upravljanja čvrstim otpadom u BiH, koju je danas u Sarajevu organizirala Svjetska banka uz podršku švedske ambasade u BiH i Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

– Prema federalnoj Strategiji upravljanja otpadom predviđena je izgradnja 10 deponija, od čega su samo četiri izgrađene. Pri tome smo primijetili da je potrebno tehnički unaprijediti kapacitete u pogledu da se nadležno osoblje obuči kako da vode i upravljaju regionalnim deponijama, koje ne služe samo za odlaganje otpada, jer se otpad mora razdvajati, reciklirati i slično – kazala je federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

Šef Odsjeka za zaštitu okoliša u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Senad Oprašić ukazao je da je došlo do poboljšanja u upravljanju otpadom u BiH, navodeći da je taj proces spor jer zahtijeva veća finansijska sredstva.

Zato je izrazio zahvalnost Svjetskoj banci, kao i švedskoj ambasadi u BiH i Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj.

U pružanju tehničke pomoći za zbrinjavanje otpada švedski doprinos iznosi dva miliona eura.

– S našeg stajališta otpad predstavlja resurs. U Švedskoj se samo jedan procent otpada odlaže, a preostalih 99 procenata ponovo se na neki način koristi za okoliš. Švedska čak i uvozi otpad, a milion domaćinstava se grije konverzijom otpada u energiju – kazao je ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg.

Početna radionica danas je upriličena i u Banjoj Luci uz podršku Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

FENA