BH Telecom
Aktuelno

Više od lijepog osmijeha: Dr. Lejla Bašinac Hanuša na temu “Bezmetalne ili metalokeramičke krunice?”

Krunice su rekonstrukcije zuba koje osim funkcionalnostinadomešćuju i estetske nedostatke. Krunice ojačavaju zub, alipostižu i željeni oblik kao i boju, kojom zub neće štrčati iz vilicesvojim razlikama. Sve krunice koje se koriste u savremenojstomatologiji su keramičke/ bezmetalne ili metalokeramičke, a razlika je u tome što su keramičke krunice sačinjene samo odkeramike, dok metalokeramičke imaju metalno jezgro, koje činioko 50% zapremine. Razlog za korištenje dva tipa krunica zaistu namjenu je u tome što je metal jeftin, jak i lako se spaja sakeramikom, što omogućava izradu krunica sa metalnim jezgromi keramičkim omotačem, po dosta nižoj cijeni u odnosu nakeramičke krunice.

Kod metalnih krunica naziv pomalo vara, jer je samo njihovojezgro metalno, dok je spoljni dio keramički. Bezmetalnekrunice izrađuju se od cirkonijuma, tačnije od cirkonijum-dioksida (ZrO2), koji spada u grupu keramičkih materijalavelike čvrstoće i ne treba ga miješati sa mineralom cirkonom, koji se koristi za bižuteriju.

Pored cirkonijumskih, u upotrebi su i litijum-disilikatnekeramičke krune.

One se izrađuju od pune keramike i namjenjene su pojedinačnimkrunicama i manjim zubnim mostovima u prednjim regijamavilica, međutim za većinu pacijenata cirkonijumske krune dajunajbolje ukupne rezultate.

METALOKERAMIČKE KRUNICE

Baza za izradu keramičkih zubnih krunica u ovom slučaju je metal. Nakon izrade metalne baze na nju se nanosi keramičkamasa. Danas se koriste antialergijske legure koje ne sadrže nikal. Baza za ovu vrstu krunica može biti i zlato, ali se rijeđe koristizbog njegove iznimno visoke cijene. Ova vrsta krunice imadobra estetska svojstva, iako se s godinama i povlačanjemzubnog mesa, može dogoditi da se pojavicrni rub” uz zubnomeso.To je jedan od razloga zbog kojeg svojim pacijentimaradije preporučujemo zubne krunice na cirkon oksid bazi ilipotpune (bezmetalne) krunice. Za osobe koje imaju jake žvačnesile na stražnjim zubima se, unatoč prednostima zubnih krunicana cirkon oksid bazi, preporučuju metalokramičke zubnekrunice.

BEZMETALNE KRUNICE

Bezmetalne keramičke krunice izvrsne su biokompatibilnosti (ne uzrokuju alergije i reakcije okolnog tkiva ). Koristi se u nadomještanju jednog  ili više zuba koji nedostaju. Većatransparentnost materijala omogućava boljumimikuprirodnihzuba za razliku od keramičkih krunica na metalu, kao I vrhunskuestetiku u vidljivoj zoni. Zubne krunice izrađene od cirkonijumaimaju odlična estetska i mehanička svojstva.

Tek je sa pojavom bezmetalne keramičke krune dobijena je mogućnost da krunica bude na istom estetskom nivou kaosasvim zdrav i pravilno oblikovan prirodan zub. Za razliku odmetalokeramičkih krunica, veštački zubi sa keramičkimkrunama se ne provide, ne prelamaju svetlost na neobičan načini ne razlikuju se u nijansi od prirodnih zuba.

Druge važne prednosti bezmetalnih keramičkih krunica u odnosu na metalokeramičke su potupna biokompatibilnost i očuvanje zubne supstance. Za razliku od metala koji možeproizvesti alergijske reakcije, promenu boje desni i njihovopovlačenje, bezmetalnu cirkonijumsku krunicu karakterišepotpuno odusutvo reakcija mekog tkiva, odnosno alergijskihreakcija.

Iako je danas bezmetalna keramika toliko napredovala i postojimnogo materijala koji se koriste pri izradi ovakvog protetskograda, najbolje su se pokazali i najčešće se koristecirkonijumkeramika i litijim disilikatna keramika. Tako dobijamo krunukoja je napravljena od materijala vrlo sličnog staklu, lagana je i providna,  a otporna koliko i prirodan zubCirkonijum imaizražena mehanička svojstva, izuzetno je bijele boje i jedan je odnajčvršćih materijala. On ima za nijansu slabija estetska svojstvau odnosu na litijum-disilikatnu keramiku. Od cirkonijuma se danas izrađuju i keramički implantati.

Estetska svojstva litijum-disilikatne keramike su i daljeneprikosnovena i preporuka je da se koristi za sve prednje zubeod 3 do 3.

Rad sa bezmetalnim krunama može da traje mnogo godinaukoliko pacijent održava besprijekornu higijenu. Brušenje zubase vrši do nivoa desni, pa je i samo povlačenje desni minimalnoi isključivo je vezano za prirodan proces starenja pacijenta. Uvijek se savjetuje noćno nošenje splinta za bruksizam kojisluži kao amortizer pacijentu ukoliko se odluči da uradi velikibroj krunica. Na taj način mišići se relaksiraju, visina zagrizaodržava u normalnim granicama, produžava se trajnostprotetskog rada i čuva svaka krunica.

Svoj termin za konsultacije i pregled u My Smile Dental možete rezervisati na broj: +387 61 599 480

Travnicki.INFO