Arhiva

Vlada F BiH dala saglasnost na podršku zajmu za projekat “Plava voda”

Vlada FBiH jučer je na sjednici u Sarajevu dala saglasnost Fondu za zaštitu okoliša FBiH za potpisivanje Ugovora o podršci zajmu za projekt “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda” u Travniku sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Federalna vlada je 10.1.2013. godine utvrdila javni interes ovog projekta, nakon čega se JP Regionalni vodovod “Plava voda” d.o.o. Travnik 30.12.2014. godine obratio Fondu za zaštitu okoliša FBiH sa zahtjevom da Fond učestvuje učešće u otplati dijela kredita uzetog od EBRD-a.

Ukupna vrijednost kredita je jedanaest miliona eura, a od Fonda je traženo da učestvuje u otplati s 25 posto od ukupnog zaduženja, odnosno 6.129.345 KM u vremenskom intervalu od 15 godina (2016.-2030).

FENA