BH Telecom
Arhiva

Vlada F BiH ne može uticati na rad organa u slučaju Konfekcije BORAC Travnik!?

Na osnovu sastanka sa predstavnicima Konfekcije Borac d.d. Travnik koji je održan u prisustvu predstavnika Vlade Federacije BiH u maju 2015. godine, nadležna služba Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje je izvršila uvezivanje radnog staža za 215 radnika zaključno sa 31.12.2010. godine u iznosu od 1.700.000 KM – izjavio je za Fenu savjetnik federalnog premijera, Suvad Osmanagić.

Preostala sredstva u iznosu od 1.089.039,87 KM prema podacima Kantonalne ispostave zavoda PIO Travnik, ističe Osmanagić, nalaze se na računu Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i njima isključivo može raspolagati Porezna uprava Federacije BiH. Nadalje, da bi se ova sredstva mogla rasknjižiti na ime uvezivanja radnog staža Uprava Konfekcije „Borac“ d.d. Travnik je dužna Poreznoj upravi dostaviti MIP obrasce sa spiskom radnika. 

-Prema tvrdnjama čelnika Porezne uprave FBiH u skladu sa važećim zakonskim propisima koji tretiraju materiju doprinosa, Porezna uprava ne dozvoljava da ova sredstva budu raspoređena kako to zahtijeva sindikat Konfekcije „Borac“ d.d. Travnik, a nadležnost nad raspolaganjem ovim sredstvima isključivo ima Porezna uprava. Vlada FBiH, kao organ izvršne vlasti nema zakonske ovlasti niti na bilo koji način može uticati na rad upravnih organa po ovom pitanju –  pojašnjava Osmanagić.  
 
Vlada Federacije BiH je u skladu sa svojim nadležnostima Sindikatu Konfekcije „Borac“ d.d. Travnik ponudila iznos od 100.000 KM, koji se nalazi u razdjelu Budžeta FBiH za 2015. godinu u resornom ministarstvu i planiran je za uvezivanje staža radnika.

(Fena)