BH Telecom
Arhiva

Vlada FBiH – Inicijativa za izmjenu zakona o Javnom RTV servisu u BiH

Vlada Federacije BiH danas je prema Vijeću ministara BiH pokrenula inicijativu za izmjenu Zakona o javnom RTV sistemu u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji se odnosi na naplatu RTV takse. Kako bi bila obezbijeđena finansijska stabilnost javnog RTV emitiranja u BiH, odnosno sva tri javna RTV servisa (Radiotelevizija Bosne i Hercegovine – BHRT, Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine ­ RTV RFBiH i Radiotelevizija Republike Srpske – RTRS), Federalna vlada predlaže da mjesečno plaćanje naknade za RTV taksu vrše korisnici dozvola za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija.

Korisnici dozvola za distribuciju bili bi Zakonom obavezani da plaćaju naknadu za RTV taksu prema broju svojih pretplatnika.

Kako je obrazloženo, dosadašnji model naplate RTV takse koja se naplaćuje uz račune za fiksne telefonske priključke prestaje s važenjem 30.6.2016.godine. Osim toga, sve je veći broj domaćinstava bez fikasnog telefonskog priključka. Naplata naknade za RTV taksu u sklopu usluga za korištenje kablovski distribuiranih audiovizuelnih sadržaja predstavlja prirodno mjesto prikupljanja RTV takse. Prema podacima Regulatorne agencije za komunikacije, u decembru 2014. godine je bilo 647.054 pretplatnika. Taj je broj u međuvremenu uvećan.

Nametanje obaveze plaćanja RTV takse predstavlja evropski standard. U svim evropskim zemljama plaća se RTV taksa prema modelu koje izabaru nacionalne države, npr. uz obračun snage za utrošenu električnu energiju (Turska), kroz porez (Finska i Francuska), kroz slanje računa tromjesečno (Švedska i Norveška), itd.

Izmjena Zakona o RTV sistemu BiH u dijelu koji se odnosi na RTV taksu podrazumijeva i izmjene Zakona o kumunikacijama BiH, kako bi model prikupljanja RTV takse bio što efikasniji.

Vlada FBiH predlaže Vijeću ministara BiH i da formira radnu grupu koja bi dalje razradila ovu inicijativu, a u koju će, pored predstavnika Ministarstva prometa i veza BiH, ući predstavnici entitetskih vlada, RAK-a i javnih RTV servisa i RTV sistema.

Federalna vlada Federacije je danas, također, razmatrala i dala saglasnost na Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu u Bosni i Hercegovini, kojim je predložena izmjena član 42. stav (4), čime bi bilo omogućeno da RTV taksu naplaćuju operateri telekoma zaključno s 30.6.2016.godine, a koji je Ministarstvo prometa i komunikacija BiH dostavilo na mišljenje Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Federalna vlada je ocijenila da je osnovni tekst Zakona o Javnom RTV servisu u BiH sadržavao odredbu po kojoj su RTV taksu naplaćivali operatori telekoma u periodu prve dozvole Sistema, te da je ta odredba izmjenjena tako što je određeno, da će operateri RTV taksu naplaćivati do 26.10.2015. godine, a da u međuvremenu nije definiran novi model naplate.

Imajući u vidu značaj osiguravanja neometanog finasiranja i funkcioniranja tri javna RTV servisa u BiH i zakonom utvrđenu obavezu Odbora JRTS Bosne i Hercegovine da predloži novi model naplate RTV takse, Vlada Federacije BiH saglasna je da Zakon bude izmijenjen na način kako je predložilo Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, odnosno da bude utvrđena obaveza da RTV taksu naplaćuju operateri telekoma zaključno s 30.6.2016. godine.

Pri tome je Federalna vlada na stanovištu, da su naplatu takse dužni vršiti svi operateri telekomunikacija koji obavljaju djelatnost telekomunikacijskih usluga, na osnovu dozvole koju im je izdala Regulatorna agencija za komunikacije BiH, te će, u vezi s tim inicirati davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 42. st. (4) i (5) Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću FBiH.

FENA