BH Telecom
Aktuelno

Vlada SBK danas usvojila niz bitnih Odluka: Fokus na raspodjeli sredstava

BH Telecom

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 138. sjednice,

1. Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu (Prva osnovna škola „Bugojno“).

2. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeću odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava gospodarskom društvu Tehnika d.o.o. za sufinanciranje troškova učešća na sajmu u Istambulu,
• Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava, sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata zaštite i unapređenja okoliša, te razvojnih projekata“ Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu – interventna sredstva,
• Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“,
• Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“,
• Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu, (za potporu poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta)“ Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma“ – interventna sredstva,
• Prijedlog odluke o raspodjeli interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu.

3. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2022./2023. godinu,
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2022./2023. godinu,
• Prijedlog odluke o utvrđivanju relacija za prijevoz učenika Osnovne škole „Dubravica“ Vitez ,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za izvođenje radova u holu Srednje škole Novi Travnik,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavu usluga prijevoza učenika na području Kantona,
• Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabava roba i usluga za potrebe škola,
• Suglasnost na izmjene planova javnih nabava škola za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa:
a) Osnovna škola „Busovača“
b) Osnovna škola „Uskoplje“
c) Prva osnovna škola Bugojno – Jaklić
d) Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik
e) Osnovna škola „Dubravica“ Vitez
• Suglasnost na izmjene i dopune Plana javnih nabava Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za školsku 2022./2023. godinu,
• Prijedlog odluke o davanju suglasnosti osnovnim i srednjim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2022./2023. godinu,
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za obavljanje muzejske djelatnosti od značaja za Kanton,
• Suglasnost za potpisivanje ugovora o djelu sa članovima Ispitnog povjerenstva za polaganje vozačkih ispita u 2022.godini,
• Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za ocjenu projekata i raspodjelu sredstava za financiranje/sufinanciranje projekata za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja,
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz oblasti športa za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz oblasti kulture za 2022. godinu,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pomoć ugroženim učenicima.

4. Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu cjepiva,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće pričuve za potporu liječenja fizičkih osoba,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda – Usluge održavanja sustava BIS,
• Suglasnost za prenamjenu izdvojenih sredstava Zavodu za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna za rekonstrukciju i adaptaciju prostora za potrebe formiranja hladne sobe.

5. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

 

• Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija raspodjele sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2022. godini – primarna poljoprivredna proizvodnja, za uzgoj rasplodnih nazimica,
• Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija raspodjele sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2022. godini – primarna poljoprivredna proizvodnja, za stimulaciju farmskog uzgoja krava,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavu 2 terenska motorna vozila,
• Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja za epizootiološko područje Kantona Središnja Bosna u 2022. godini,
• Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za poticaje u poljoprivredi u 2022. godini.

6. Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Vlada je donijela odluke i dala saglasnosti:

• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave – Usluge demontaže i montaže stacioniranog radara na lokaciji Polje, općina Kreševo,
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda – Nabava uniformi.

Ostale odluke i saglasnosti:

• Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o uvjetima i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj struci – Kantonalni arhiv,
• Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna – Služba za zapošljavanje,
• Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava udrugama branitelja,
• Prijedlog odluke po izdvajanju sredstava općini Bugojno za saniranje štete od prirodne nesreće,
• Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabava roba i usluga za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu:
a) za nabavu pumpe za vodu
b) za nabavu vatrogasne opreme
c) za nabavu ručne radio stanice
d) za nabavu uredskog namještaja
e) za nabavu opreme za video nadzor
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za izvođenje radova na uređenju prostorija Kantonalnog tužiteljstva Travnik – Služba za zajedničke poslove,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za usluge izrade projektne dokumentacije za unutarnju rekonstrukciju zgrade TRZ u Travniku (prostorije MUP-a) – Služba za zajedničke poslove
• Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za izvođenje radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom uređenje krova i fasade zgrade TRZ (gdje je smješten MUP) Travnik,
• Prijedlog odluke o izdvajanju sredstva iz Tekuće pričuve za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno povijesnog naslijeđa za 2022. godinu – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno povijesnog naslijeđa.