Transparency International
Vlada SBK/KSB donijela Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021-2027
Vlada SBK/KSB donijela Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021-2027
Aktuelno

Vlada SBK/KSB donijela Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021-2027

Planet obuca

Imajući u vidu činjenicu da se nalazimo u posljednjoj godini provedbe Strategije razvoja 2016.-2020. godine, Vlada SBK je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o pristupanju izrade Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021.-2027. godinu.

Imenovan je tim Kantonalnog odbora za razvoj koji će vršiti pripremu i organiziranje procesa izrade integrirane Strategije razvoja. Nositelj izrade Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2021.-2027. godine je Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu SBK.

Strategija razvoja SBK za period 2021.-2027. godine treba biti višedimenzionalni proces ekonomske, društvene, okolišne, prostorne i institucionalne transformacije radi poboljšanja kvalitete i standarda života građana, gdje su u razvojne procese uključeni svi akteri razvoja – javni sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica. Ona će predstavljati integrirani multisektorski dokument SBK kojim se definiraju javne politike i usmjerava razvoj cijelog njezinog područja.

Pored toga, potreba izrade Strategije razvoja SBK za period 2021.-2027. godine, proizlazi iz činjenice da će u istom razdoblju Bosni i Hercegovini biti dostupan EU program IPA III,  pristup kojem će ovisiti od postojanja strateških dokumenata na nivou BIH i spremnosti odnosno zrelosti razvojnih projekata.

U tom kontekstu Strategija razvoja SBK za period 2021.-2027. godine omogućiti će lakše ugrađivanje kantonalnih prioriteta i projekata u cjelodržavne strateške dokumente BiH, te prepoznavanja uloge kantona u razvojnim procesima, kako na drugim nivoima vlasti u BiH tako i izvan BiH.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu