BH Telecom
Arhiva

VLADA SBK/KSB Sutra na dnevnom redu izgradnje vodovoda “Vrila” i Studenac, te kanalizacije u Slimenima

Na sutrašnjoj, 11. sjednici Vlade SBK/KSB, između ostalih, na dnevnom redu su se našli i prijedlozi Odluka o izdvajanju sredstava za nastavak izgradnje kanalizacionog sistema u travničkom naselju Slimena, te izgradnje vodovoda “Vrila” i Studenac” na području općine Travnik.

 D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 10. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade

2. Prijedlog mišljenja o inicijativi za izmjenu Zakona o komunalnim taksama – Ministarstvo finansija

3. Odluka o izmjenama i dopunama Finansijskoga plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu – direktor Službe za zapošljavanje

a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Finansijskoga plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu

4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekata vodoprivredi: ”Radovi na oborinskoj kanalizaciji u dijelu grada ‘Kineska četvrt’, na području Novoga Travnika” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekata vodoprivredi: ”Izgradnja kanalizacije ‘Slimena’ (nastavak radova za području općine Travnik) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekata vodoprivredi: ”Izgradnja vodovoda ‘Vrila’, na području općine Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekata vodoprivredi: ”Izgradnja vodovoda ‘Studenac’, na području općine Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići za četvrti kvartal – Ministarstvo finansija

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osiguranju sredstava za financiranje infrastrukturnog projekta u MZ Lug, naselje Vedro polje, općina Bugojno – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

10. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu, za nabavu opreme – Ministarstvo unutrašnjih poslova

a) za nabavu informatičke opreme

b) za nabavu FIREWOLL-a

c) za nabavu i ugradnju peči za grijanje u PU Bugojno

11. Prijedlog odluke o preknjiženju sredstava za izradu Strategije razvitka turizma – Ministarstvo privrede

12. Prijedlog odluke o preknjiženju sredstava za izradu Strategije razvitka privrede – Ministarstvo privrede

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnost osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja na nastavno i nenastavno osoblje – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14. Prijedlog odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za potrebe Kantonalne uprave za borce– Uprava za borce

a) za izgradnju i uređenje spomen obilježja

b) za uređenje mezarja i grobalja

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje nabave GPS uređaja – Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

16. Inicijativa za izradu strategije za borbu protiv korupcije – Ministarstvo unutrašnjih poslova

17. Inicijativa za pokretanje postupka za imenovanje Nadzornog odbora preduzeća UTP ”Ugar”, d. d., Travnik – Agencija za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu

18. Razmatranje inicijative za objavljivanje Službenih novina Srednjobosanskog kantona na Web stranici Vlade Kantona – sekretar Vlade

19. Razmatranje zahtjeva za rješavanje trajnog smještaja Kantonalnog suda u Novome Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

20. Saglasnost za nabavku opreme za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave

21. Saglasnost za uređenje sudskih ureda u Općinskome sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

22. Saglasnost za nabavku uredskih stolica za potrebe Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede

23. Saglasnost za nabavku uredskih stolica za potrebe Skupštine Kantona – predstavnik Skupštine Kantona

24. Saglasnost za nabavku plina za grijanje PS Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova

25. Suglasnost za provođenje postupka za nabavu faks aparata – Ministarstvo unutarnjih poslova

26. Suglasnost za nastavak održavanja, nadogradnje i proširenja sustava EMIS u Kantonu Središnja Bosna – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

27. Informacija o utrošku sredstava za Kapitalne izdatke i kapitalne transfere, do 30. 9. 2015. godine – Ministarstvo finansija

28. Informacija o stanju voznog parka u vlasništvu Vlade Kantona – Služba za zajedničke poslove

29. Izvještaj o realizaciji operativnoga plana korištenja stacioniranih i mobilnih radara – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Vlada SBK/KSB / Travnicki.INFO