BH Telecom
Vlada SBK usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije
Vlada SBK usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije - photo: Vlada SBK/KSB
Aktuelno

Vlada SBK/KSB usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije

Danas je u Travniku održana 109. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona. Saopštenje sa današnje sjednice prenosimo u cjelosti.

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 108. sjednice. Usvojeni su Izvještaji o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda za 2018. godinu i  Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2018. godinu.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o davanju saglasnosti nižoj potrošakoj jedinici OŠ „Turbe“ Turbe za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke – nabavka i ugradnja novog kotla na čvrsto gorivo, te izmjena postojećeg kotla, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 24.400,00 KM.
 • Odluka o davanju saglasnosti nižoj potrošakoj jedinici OŠ „Dolac“ Travnik za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke – nabavka i ugradnja novog kotla na čvrsto gorivo, te izmjena postojećeg kotla, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 25.000,00 KM.

Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:

 • Saglasnost na prijedlog Programa utroška sredstava drugim nivoima vlasti za 2019. godinu. Ovim Programom utvrđuje se utrošak sredstava utvrđenih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, na poziciji Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima  u iznosu od  000,00 KM,
 • Saglasnost na prijedlog Program utroška sredstava neprofitnim organizacijama za 2019. godinu. Ovim Programom utvrđuje se utrošak sredstava utvrđenih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, na poziciji Tekući transferi neprofitnim organizacijama od kulturnog, vjerskog i društvenog značaja u iznosu od  000,00 KM.
 • Saglasnost na prijedlog Programa utroška sredstava pojedincima za 2019. godinu. Ovim Programom utvrđuje se utrošak sredstava utvrđenih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, na poziciji Transfer  sredstava pojedincima u iznosu od  000.00 KM, na ime pomoći građanima Srednjobosanskog kantona.
 • Saglasnost na prijedlog Programa raspodjele sredstava iz Budžeta SBK za 2019. godinu parlamentarnim političkim strankama.

Na prijedlog Ureda za javne nabavke za korisnike Budžeta Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je donijela Zaključak kojim se korisnicima Budžeta SBK, koji nemaju identifikacijski porezni broj (ID broj) broj dobiven od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, nego se vode pod identifikacijskim brojem Vlade Srednjobosanskog kantona daje se ovlaštenje za provođenje postupaka svojih Specifičnih javnih nabava, donošenje dokumenata kao i za sklapanje ugovora/okvirnih sporazuma u istim, a sve po proceduri propisanoj Uredbom o osnivanju Ureda za javne nabave za potrebe korisnika Budžeta SBK i drugim propisima i aktima donesenim temeljem navedene Uredbe.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj kantonalnog inspektora za matične knjige s pregledom obavljenih nadzora i opisom stanja koji je zatečeno u pojedinim Matičnim uredima i prijedlogom mjera i aktivnosti za 2019. godinu.

Usvojeni su Izvještaji o radu inspekcija u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Godišnji Izvještaj).

Na prijedlog Tima za sprječavanje korupcije, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Srednjobosanskog kantona za period maj 2018 – decembar 2018. godina.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Plan nabavki roba, usluga i radova u 2019. godini za navedeno ministarstvo i Kantonalnu upravu za šumarstvo.

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za osnovne i srednje škole, za školsku 2018/ 2019. godinu.
 • Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Budžeta SBK, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM za OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara Novi Travnik, za organizaciju i doček 70 predstavnika LOT tima iz Republike Turske uz pomoć kojih je realizovan projekat opremanja savremene multimedijalne učionice.

 

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 579.150,00 KM, sa uračunatim PDV-om, za uspostavu integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema primarne zdravstvene zaštite u Srednjobosanskom kantonu. Sredstva iz ove odluke uplatiti će se na račun kompanije „CUPSIS“ d.o.o. Brčko – predstavnik grupe ponuđača.
 • Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 585.000,00 KM, sa uračunatim PDV-om, za uspostavu centralnog laboratorijskog informacijskog sistema u Srednjobosanskom kantonu. Sredstva iz ove odluke uplatiti će se na račun kompanije „Wizard Health“ d.o.o. Mostar.
 • Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu iznosu od 250.000,92 KM, sa uračunatim PDV-om, za uspostavu RIS i PACS sistema u Srednjobosanskom kantonu. Sredstva iz ove odluke uplatiti će se na račun kompanije „Medit“ d.o.o. Sarajevo.

 

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu SBK/KSB

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!