Arhiva

Vlada SBK – Nastavljaju se radovi na kanalizaciji ‘Slimena’

Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Službe za zapošljavane SBK za 2015. godinu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi: „Radovi na oborinskoj kanalizaciji u dijelu grada „Kineska četvrt“ općina Novi Travnik“, odlukom se izdvaja iznos od 24.147,92 KM najpovoljnijem ponuđaču GPD „TELING“ d.o.o. Travnik,

          Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi: „Izgradnja kanalizacije „Slimena“ općina Travnik – nastavak radova, odlukom se izdvaja iznos od 17.188,47 KM najpovoljnijem ponuđaču GPD „TELING“ d.o.o. Travnik,

          Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi: „Izgradnja vodovoda „Vrila“ općina Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 21.975,40 KM najpovoljnijem ponuđaču „GANIK IDA“ d.o.o. Vitez,

          Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi: „Izgradnja vodovoda „Studenac“ na području općine Travnik“, odlukom se izdvaja iznos od 12.583,23 KM najpovoljnijem ponuđaču „GANIK IDA“ d.o.o. Vitez.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2015. godinu za općinu Dobretići za četvrti kvartal 215. godine, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM,

          Odluka o određivanju osnovice za plaću za oktobar 2015. godine za sve zaposlenike u kantonalnim tijelima državne službe, osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM, za nositelje pravosudnih dužnosti osnovica iznosi 107,06 KM,

          Odluka o određivanju iznosa naknade za topli obrok za IV kvartal 2015. godine, iznos naknade za topli obrok za IV kvartal iznosi 8,23 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja donijela Odluku o izmjeni odluke o osiguranju sredstava za finansiranje infrastrukturnog projekta u MZ Lug, naselje Vedro polje općina Bugojno.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke o izdvajanju sredstava iz transfera kapitalni izdaci sa pozicije Nabavka opreme:

          Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku informatičke opreme, odlukom se izdvaja iznos od 34.281,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „InterCom“ d.o.o. Zenica,

          Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku FireWall-a, odlukom se izdvaja iznos od 6.552,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „DISTI“ d.o.o. Sarajevo,

          Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku i ugradnju peći na čvrsto gorivo za potrebe PU Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 19.796,40 KM, sredstva će se doznačiti firmi „TEHNOSKOP“ d.o.o. Bugojno.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje za školsku 2015/2016. godina,

          Odluka o davanju saglasnosti za nastavak održavanja, nadogranje i proširenja sistema EMIS programa.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za izgradnju i uređenje spomen obilježja, odlukom se izdvaja iznos od 48.000,00 KM,

          Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za uređenje mezarja i grobalja, odlukom se izdvaja iznos od 38.000,00 KM,

Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o utrošku sredstava za Kapitalne izdatke i kapitalne transfere.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava s pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina Budžeta SBK za 2015.godine, kako slijedi:

          Općina Gornji Vakuf/ Uskoplje                    23.000,00 KM,

          Župa Svete Terezije od djeteta Isusa,Bistrica,Gornji Vakuf/Uskoplje     17.000,00 KM

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2015.godine, na ime nabavke cjepiva protiv sezonske gripe za potrebe Zavoda za javno zdravstvo, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM.

 

Vlada SBK/Travnicki.info