Aktuelno

Vlada SBK prikuplja ponude za davanje koncesije za izgradnju solarnih elektrana

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o koncesijama (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/09, 6/13,9/15, 7/20 i 10/21) i Odluka Vlade SBK o pokretanju postupaka za dodjelu koncesije za izgradnju solarnih elektrana u općini Fojnica, broj: 01-11.7-394/23 od 19.01.2023.g. i broj 01-11.7-395/23 od 19.01.2023.g Ministarstvo privrede objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda radi dodjele koncesija za izgradnju solarnih elektrana lokalitet I „Barica-Bašća“ i lokalitet II „Ravan“ općina Fojnica (po samoinicijativnoj ponudi)

Vlada SBK