Vlada-SBK
photo: BUG.ba

Vlada-SBK

photo: BUG.ba

Vlada SBK sufinansira nabavku sanitetskog vozila za Dom zdravlja u Travniku

Vlada SBK sufinansira nabavku sanitetskog vozila za Dom zdravlja u Travniku