BiH

Vlada ZDK-a – Projekt “Plava voda“ samo uz poštivanje zakonskih procedura

Vlada Zeničko-dobojskog kantona poručila je danas u saopćenju za javnost da podržava projekt “Plava voda”, ali da će u daljim procedurama kreditnog zaduženja i obezbjeđenja povrata kredita i dalje insistirati na, kako kažu, poštivanju zakonskih procedura.

U saopćenju Vlada navodi da je na svojoj sjednici od 23. januara razmatrala informaciju o realizaciji projekta “Plava voda” i s ciljem njegove dalje realizacije donijela tri zaključka prema kojima u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, Vlada traži od Gradskog vijeća Zenica garancije za povrat kredita na iznosu od 11.470.800 EUR.

U drugom zaključku Vlada ZDK, prema istom zakonu, traži od Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine garancije za povrat kredita na iznos od 2.829.200 EUR.

U trećem zaključku, ističe se u saopćenju, Ministarstvo finansija ZDK-a zatražilo je potrebnu dokumentaciju od Gradskog vijeća Zenica na osnovu koje će, a u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, utvrditi kreditnu sposobnost Grada Zenica.

Vlada ZDK-a u saopćenju navodi da je svjesna značaja projekta “Plava voda”, koji je aktuelan od davne 1980. godine, pa 1990. i 2005. godine, zato ga je podržavala i dalje ga podržava.

Istovremeno, Vlada ZDK-a poziva da se ne politizira ovaj humani projekt važan za područje Srednje Bosne, te da se uz njega ne vežu političke stranke.

FENA