BH Telecom
Vozači oprez: Donesen je novi pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima
Vozači oprez: Donesen je novi pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima
Aktuelno

Vozači oprez: Donesen je novi pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove, donijelo je novi Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima.

Ovim pravilnikom propisuju se pravila o odvijanju saobraćaja u zimskim uslovima, zimska oprema i period u kojem je obavezno posjedovanje i upotreba zimske opreme u saobraćaju, ograničenja u saobraćaju u zimskim uslovima, način informisanja učesnika u saobraćaju o privremenoj zabrani ili ograničenju saobraćaja u zimskim uslovima.

Pod zimskim uslovima na cestama podrazumijeva se situacija kada:

a) pada snijeg i nalazi se na kolovozu;

b) na kolovozu ima ugaženog i zaleđenog snijega;

c) pada kiša i ledi se na kolovozu;

d) je kolovoz zaleđen.


Zimska oprema

U periodu od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine, bez obzira na vremenske uvjete, vozila, izuzev vozila kategorije “L”, “T” i “C”, moraju posjedovati opremu za saobraćaj u zimskim uslovima.

Zimska oprema obuhvata:

pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije spremne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka ili pneumatike za lјetnu upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije spremne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka.

Izuzetno van perioda iz stava (1) ovog člana, na dijelu ceste, kada na kolovozu vladaju zimski uslovi, mogu se na točkove postaviti lanci za snijeg, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije.

Pneumatici na vozilima moraju odgovarati dimenzijama što ih je prijavio proizvođač, zavisno od najveće dopuštene brzine kretanja vozila i najvećeg dopuštenog opterećenja osovina na kojima su pneumatici postavlјeni, te na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti, konstrukciji, marki, proizvođaču i tipu.

Ograničenja saobraćaja

Za vrijeme zimskih uslova iz člana 2. ovog pravilnika zabranjuje se saobraćaj motornim i teretnim vozilima sa priklјučnim vozilom koja ne posjeduju zimsku opremu, kao i vozilima koja posjeduju a ne koriste zimsku opremu.

Izuzetno od stava (1) ovog člana, nadležni organ za unutrašnje poslove, u saradnji sa nadležnim organom za saobraćaj, može van perioda iz člana 3. stav (1) ovog pravilnika na određenom putu ili dijelu puta, u određene dane ili u određenom periodu propisati posjedovanje i korištenje zimske opreme za pojedine kategorije vozila, bez obzira postoje li na tom određenom putu ili dijelu puta zimski uslovi.

U slučaju obimnijih snježnih padavina, većih snježnih nanosa, smetova ili pojave poledice nadležni organ za unutrašnje poslove, uz saglasnost nadležnog organa za saobraćaj, može privremeno zabraniti ili ograničiti saobraćaj za sva vozila ili pojedine kategorije vozila na određenom putu ili dijelu puta.

Izuzetno od stava (3) ovog člana, nadležni organ za unutrašnje poslove može na licu mjesta privremeno zabraniti saobraćaj određenoj kategoriji vozila dok se ne steknu uslovi za sigurno odvijanje saobraćaja.

Nadležne institucije koje održavaju i upravlјaju ptevima, u saradnji sa nadležnim organom za unutrašnje poslove, upoznat će javnost o privremenoj zabrani ili ograničenju saobraćaja za sva vozila ili pojedine kategorije vozila na određenom putu ili dijelu puta putem sredstava javnog informisanja i postavit će odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju.

Čišćenje vozila

Ovlašteno lice nadležnog organa unutrašnjih poslova će isklјučiti iz saobraćaja motorno i priklјučno vozilo na kojem se nalazi snijeg ili led koji bi mogli utjecati na kretanje vozila u saobraćaju, odnosno preglednost vozača i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

Prestanak važenja propisa

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prometu u zimskim uslovima (“Službeni glasnik BiH”, broj 13/07).

 

Agencija DAN