BH Telecom
Arhiva

Za sutra sazvana 3.sjednica Vlade SBK/KSB

U četvrtak, 25.6.2015. godine, sa početkom u 10:00 sati, u Travniku će se održati 3. sjednica Vlade SBK/KSB za koju je predložen sljedeći 

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 2. redovite i 1. izvanredne sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade Kantona

2. Program rada Vlade Kantona Središnja Bosna za 2015. godinu – predsjednik Vlade Kantona

3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava za poticaje u poljoprivredi u 2015. godini (primarna poljoprivredna proizvodnja) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija korištenja sredstava za provođenje mjera zaštite korištenja i uređenja poljoprivrednoga zemljišta i za inundaciona područja u 2015. godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje mjera iz Programa zdravstvene zaštite životinja i zaštite zdravlja bilja u 2015. godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

6. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinanciranje visokog školstva i institucija visokog obrazovanja za 2015. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu opreme Jedinici za nemire – Ministarstvo unutarnjih poslova

8. Prijedlog odluke o isplati dodatnog toplog obroka za pripadnike policije angažirane na osiguranju vjerskih manifestacija – Ministarstvo unutarnjih poslova

9. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za usluge održavanja računarske opreme Ministarstva unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova

10. Izvješće Odjela za internu reviziju za I. kvartal 2015. godine – Ministarstvo financija

11. Informacija o broju korisnika i iznosu sredstava za isplatu jubilarne nagrade u 2015. godini – Ministarstvo financija

12. Informacija o sufinanciranju visokog školstva i visokog obrazovanja (po Zaključku Vlade) – Ministarstvo financija

13. Informacija o javnoj nabavi za uklanjanje nezakonito izgrađenog cjevovoda MHE ”Voljevac” (po Zaključku Vlade) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Informacija o problematici rada ugostiteljskih objekata na području Kantona – Ministarstvo unutarnjih poslova

15. Informacija o problematici nabave tonera za pravosudne institucije – Ministarstvo pravosuđa i uprave

16. Suglasnost Općinskome sudu u Bugojnu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – portir – Ministarstvo pravosuđa i uprave

17. Suglasnost Općinskome sudu u Bugojno za prijem sudskog pripravnika i tri pripravnika-volontera – Ministarstvo pravosuđa i uprave

18. Suglasnost za privremeno financiranje jednog tužitelja na predmetima ratnih zločina – Ministarstvo pravosuđa i uprave

19. Suglasnost za povećanje plaće za obavljanje poslova šefa Odjela za zemljišno knjižne poslove u Općinskome sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

20. Suglasnost za nabavu klima uređaja i namještaja u Kantonalnom sudu u Novome Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

21. Suglasnost za nabavu polica za arhiviranje predmeta u Općinskome sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

22. Suglasnost za nabavu uredskoga namještaja u Općinskome sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

23. Suglasnost za izdvajanje sredstava za servisiranje printera u Općinskome sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

24. Suglasnost na Sporazum o namirenju štete na vozilu Kantonalog javnog pravobraniteljstva – Kantonalno javno pravobraniteljstvo

25. Informacija o statusu presude u predmetu Marinko Tuka – Kantonalno javno pravobraniteljstvo

26. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izvođenje obuke iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva – Kantonalna civilna zaštite

27. Izmjena Plana nabavke roba i usluga Ministarstva unutarnjih poslova za 2015. godinu – Ministarstvo unutarnjih poslova

Vlada SBK/KSB