dstore
Za tri mjeseca u SBK/KSB uplaćen iznos od 291.552,65 KM za prekršaje ustanovljene mjeračima brzine
Za tri mjeseca u SBK/KSB uplaćen iznos od 291.552,65 KM za prekršaje ustanovljene mjeračima brzine
Aktuelno

Za tri mjeseca u SBK/KSB uplaćen iznos od 291.552,65 KM za prekršaje ustanovljene mjeračima brzine

Jučer je u Travniku održana 69. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona na kojoj je Ministarstvo unutrašnjih poslova predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za IV. kvartal 2020. godine.

U periodu od oktobra do decembra 2020. godine putem mobilnog, fiksnih i mobilnih radara koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 17810 prekršaja, što je za 1167, to jeste za 6% manje evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na prethodni kvartal. Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjenje od 01. 10. 2020. godine do 31. 12. 2020. godine iznosi ukupno 291.552,65 KM, evidentno je blago povećanje u odnosu na visinu izvršenih uplata u prethodnom tromjesečnom periodu.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je razmatrala i utvrdila Nacrt Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Srednjobosanskog kantona, i uputila u dalju proceduru. Ovim Zakonom uređuje se sistem socijalno-neprofitnog stanovanja, pojam, načela, nositelji realizacije, korisnici prava, postupak i način dodjele, opšti i posebni uslovi korištenja, održavanja, upravljanja, svojina i raspolaganje socijalno-neprofitnim jedinicama, najam i obaveze plaćanja, izvori finansiranja izgradnje i stjecanja stana, nadzor i druga pitanja od značaja za socijalno-neprofitno stanovanje u Srednjobosanskom kantonu. Više informacija o ovom Zakonu možete dobiti u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike.

Usvojen je Program rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu, a na prijedlog Stručne službe Vlade. Program rada za 2021. godinu sadrži pregled najznačajnijih aktivnosti koje Vlada Kantona planira realizovati kroz programsku godinu, nositelje pripreme i izrade materijala kao i rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati. U svojoj osnovi navedeni Program rada sačinjen je od pojedinačnih programa rada kantonalnih ministarstava, uprava i upravnih organizacija koji su razmatrani i usvojeni na ranijoj sjednici Vlade Kantona.

Vlada SBK je usvojila i slijedeće programe:
Program raspodjele sredstava iz Budžeta SBK za 2021. godinu parlamentarnim političkim strankama. Sredstva u iznosu od 800.000,00 KM raspoređuju se na korisnike tako da 30% previđenog iznosa pripada svim parlamentarnim grupama i političkim strankama koje su zastupljene u Skupštini SBK u jednakim iznosima, 60% od ukupnog iznosa raspoređuje se srazmjerno broju zastupničkih mjesta u Skupštini SBK dok se 10% od ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama srazmjerno broju zastupničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.
Program utroška sredstava pojedincima, u iznosu od 87.000,00 KM na ime pomoći građanima Srednjobosanskog kantona (socijalno ugroženim građanima, teško oboljelim, učešće u humanitarnim akcijama, pomoć povratničkoj populaciji, pomoć učenicima i studentima u školovanju, pomoć demobilisanim borcima u stambenom zbrinjavanju).
Program utroška sredstava neprofitnim organizacijama, u iznosu od 87.000,00 KM, za udruženja građana iz oblasti kulture i sporta, boračkih populacija i nevladinog sektora, vjerske institucije (manifestacije i tradicionalna okupljanja) i ostale neprofitne organizacije.
Program utroška sredstava drugim nivoima vlasti i fondovima, u iznosu od 30.000,00 KM za općine sa područja Srednjobosanskog kantona, mjesne zajednice sa područja SBK, fondovi sa područja SBK i javne ustanove koje se bave socijalnom zaštitom, odgojem i obrazovanjem djece i mladih sa poteškoćama u razvoju.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Agencija DAN