BH Telecom
Zakazane dvije sjednice Općinskog vijeća Travnik
Zakazane dvije sjednice Općinskog vijeća Travnik
Aktuelno

Za utorak zakazana 41. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik

Zakazana je 41. redovna sjednica Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 28.11. 2023. godine (utorak), sa početkom u 10 sati, u velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći dnevni red, koji možete pročitati u nastavku teksta.

1. Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 01.01. 2023. do 30.09. 2023. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 01.01. 2023. do 30.09. 2023. godine

2. Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. 2023. do 30.09. 2023. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. 2023. do 30.09. 2023. godine

3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće zaposlenika u organu državne službe Općine Travnik

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koje nemaju karakter plaće

5. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije za Nadzorni odbor JU „Hrvatski kulturni centar Travnik“ Nova Bila i Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Hrvatski kulturni centar Travnik“ Nova Bila

6. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije za Nadzornog odbora JP „Stan“ d.o.o. Travnik i Uputa Skupštini JP „Stan“ d.o.o. Travnik

7. Rješenja o dodjeli zemljišta;
a) Adela Dobrić
b) Juso Rizvanović
c) Nermin Čajo
d) Željko Plavčić
e) Ćamka Burkić
f) Asima Pojskić
g) Subhija Prasko

Općina Travnik