BH Telecom
Arhiva

Zahtjev Vladi SBK/KSB za ukidanje korupcijskih mehanizama pri zapošljavanju

U povodu Svjetskog dana borbe protiv korupcije, Centar za edukaciju mladih (CEM) iz Travnika podnio je Općini Travnik i Vladi Srednjobosanskog kantona zahtjev za ukidanje korupcijskih mehanizama i diskriminacijske prakse u zapošljavanju i pristupu radnim mjestima u javnom sektoru.

Zahtjev je predan na protokol Općine i Vlade, a novinarima koji su očekivali sastanak i obraćanje nadležnih o ovom problemu obratila se kratko glasnogovornica CEM-a Amela Mrakić koja je kazala da je svrha ostvariti princip transparentnosti u javnom sektoru, spriječiti nezakonitosti u procesu zapošljavanja, te osigurati jednakopravni pristup radnim mjestima u javnom sektoru svim građanima.

CEM je član Antikorupcijske mreže – ACCOUNT koja je provela anketno istraživanje o stanju u oblasti zapošljavanja i pristupa radnim mjestima u javnom sektoru u BiH.

Rezultati su, između ostalog, pokazali da pravilnik kojim se utvrđuju kriteriji zapošljavanja nema 54 od 106 anketiranih javnih ustanova i 47 od 77 anketiranih javnih preduzeća.

Obveza konkursne procedure prilikom zapošljavanja postoji samo kod 34 posto anketiranih javnih institucija.

Na temelju ovih rezultata identificirane su ključni nedostatci u procedurama kojima se legaliziraju koruptivni mehanizmi pri zapošljavanju te formulisan zahtjev za njihovim ukidanjem.

Zahtjevom se, između ostalog, traži da Vlada SBK/KSB i općinski organi izvrše analizu pravnih propisa koji omogućavaju rukovodiocima javnih preduzeća da neposredno vrše zapošljavanja, te da se uputi inicijativa entitetskim vladama za izmjenu zakonskih propisa u smislu obaveze javnih ustanova i preduzeća da raspišu javni oglas za zapošljavanje.

 Zatraženo je, također, da se ukine mogućnost zapošljavanja na određeno, bez raspisivanja javnih oglasa, zakonski definišu veća ovlaštenja inspekcijskih organa kada su u pitanju zloupotrebe u javnom sektoru, te da na kantonalnoj i općinskoj razini budu formirana nezavisna tijela koja će provoditi javnu oglasnu proceduru i vršiti izbor najuspješnijeg kandidata.

FENA