Općina Travnik: Oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme
Općina Travnik: Oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme
Aktuelno

Zakazan nastavak 27. REDOVNE sjednice Općinskog vijeća Travnik

Zakazan je nastavak 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 09.08.2019. godine (PETAK), u 9,00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

 

Dnevni red

 

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Travnik za period 01.01. – 30.06.2019.g. uz obrazloženje i Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Travnik za period 01.01.-30.06.2019.godine
2. Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. – 30.06.2019. godine uz analitičku karticu i donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06.2019. godine
3. Rebalans Budžeta Općine Travnik za 2019.g. uz obrazloženje i Prijedlog Odluke o usvajanju Rebalansa Budžeta Općine Travnik za 2019.godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Općine Travnik za 2019.godinu
5. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Bašbunar“
6. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Goleš“
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji rada na parkiralištima kojim upravlja JP „Stan“ d.o.o. Travnik
8. Zaključak o prihvatanju Inicijative za donošenje Odluke o uspostavljanju Grada Travnika
9. Nacrt Strategije za mlade
10. Rješenja o dodjeli zemljišta
a) Sadik Crnac
b) Elči Ibrahimpašina Medresa
c) Preuzimanje zemljišta u korist Općine Travnik
11. Izvještaj o radu Skupštine JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik
12. Izvještaj o radu Skupštine JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik
13. Izvještaj o radu Skupštine JP „Stan“ d.o.o. Travnik
14. Informacija o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2018./2019. godinu
15. Informacija o realizaciji Akcionog plana zaštite prava djece u kontaktu sa Zakonom u općini Travnik

 

PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK

Vlatka Lovrinović, dipl. teolog, s.r.