Arhiva

Zaključci sa današnje 4. sjednice Vlade SBK/KSB

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 3. redovne sjednice Vlade.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je odnijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec Juni 2015.godine, osnovica za sve zaposlenike u kantonalnim tijelima državne služe, osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM, za nositelje pravosudnih dužnosti osnovica iznosi 107,06 KM.

Data je i saglasnost na Plan novčanih tokova za III kvartal 2015.godine, na prijedlog istog ministarstva.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču „Husanović &Co“ d.o.o. Gračanica, za usluge nabavke i ugradnje drvenog sportskog plivajućeg poda u M.S.Š. Busovača.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarsva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2015.godini, odlukom su odobrena sredstva za Program u iznosu od 325.000,00 KM,
– Odluka o usvajanju Programa o dodjeli sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2015.godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK, odlukom su odobrena sredstava za Program u iznosu od 1.237.737,00 KM.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje općina na osnovu njihovih projekata razvoja i jačanja sistema zaštite i spašavanja.

Usvojeni su i Izvještaji o realizaciji zaključaka za mjesec Juni 2015.godine.

KABINET PREMIJERA