Zbog čega svi koji izdaju smještaj trebaju koristiti sistem E-stranac?
Zbog čega svi koji izdaju smještaj trebaju koristiti sistem E-stranac?
Aktuelno

Zbog čega svi koji izdaju smještaj trebaju koristiti sistem E-stranac?

Za nešto više od prva tri mjeseca funkcionisanja elektronskog sistema evidencije stranih državljana pod nazivom “E-stranac” u Bosni i Hercegovini je registrovano više od 600 pravnih i fizičkih lica koji nude usluge smještaja stranim državljanima.

Uvođenje ovog sistema znatno poboljšava sveukupnu sigurnosnu situaciju u našoj zemlji, a iz Službe za poslove sa strancima navode da je registracija vlasnika smještaja brza i jednostavna.

U prilog ovome treba naglasiti veliku ekspanziju ponude smještajnih jedinica na području Srednjobosanskog, ali i svih drugih kantona, pa uistinu ne postoje nikakvi razlozi da se ne ispoštuje ova, prije svega zakonska obaveza.

Ovaj sistem omogućava lakšu, bržu i efikasniju prijavu stranaca, što je od posebne koristi pravnim subjektima, odnosno većim hotelima s velikim brojem gostiju. Sama činjenica koliko je porastao broj prijavljenih subjekata i stranaca ide u prilog tome. Nama se svakodnevno javljaju pravne i fizičke osobe kojima dodjeljujemo pristupne šifre. Svaki dan se mijenja stanje jer uvodimo nove ljude u sistem“, kazao je u nedavnom razgovoru za Klix.ba zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima Mirsad Buzar.

Online sistem za prijavu boravka stranaca “E-stranac” razvijen je u sklopu projekta “Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH”, koji je finansiran sredstvima Vlade Švicarske Konfederacije, a realizovan u saradnji Ministarstva sigurnosti BiH, Službe za poslove za strancima BiH te Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva.

Zakon istovremeno propisuje i sankcije za neprovođenje ove obaveze, kako za pružaoce usluga smještaja, tako i za strance koji su boravili u BiH. U Službi za poslove sa strancima BiH svjesni su činjenice da u Federaciji BiH tek u nekoliko kantona građani imaju mogućnost registracije djelatnosti za iznajmljivanje smještaja. U drugim kantonima nema takvih propisa. U Republici Srpskoj morate registrovati djelatnost da biste nudili usluge smještaja.

Za očekivati je da bi što skorije usvajanje Zakona o turizmu otvorilo put jednostavne registracije djelatnosti izdavanja smještaja i na ovom području, čime bi osim pravnih i fizička lica bila u mogućnosti izvršiti svoju registraciju i ispuniti zakonsku obavezu.

Agencija DAN