Transparency International
Arhiva

Budžet SBK za 2015. godinu dobio negativnu revizorsku ocjenu

Planet obuca

Na današnjoj sjednici Vlade SBK najveću raspravu pokrenula je negativna ocjena Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

Naime, Ured je negativno ocijenio Budžet SBK za prošlu godinu, a ministar finansija SBK, Zoran Marković, kritizirao je način na koji se došlo do negativne ocjene za Vladu SBK.

”Sve Ustanove FBiH koje su bile pod revizijom dobile su negativnu ocjenu, po mom mišljenju iz razloga što se revizori nisu bazirali na ono što je pozitivno u Budžetu, već iz razloga što su se samo tražile negativnosti. Zakon nalaže da tri negativne stavke u finansijkom izvještaju čine negativnu ocjenu, tako da mi nismo sretni ovom odlukom. Imamo primjedbu da kasnimo i sa uplatom doprinosa, ali nije navedeno da mi kasnimo samo jedan mjesec, pa se izjednačavamo sa onima koji kasne pet godina. Meni je na kraju priče najbitnije da nema elemenata za krivičnu odgovornost, a ostalo ćemo ispraviti u narednoj godini.” izjavio je Zoran Marković medijima.

Travnicki.INFO

Trebamo da znamo!