Arhiva

Bukvarević: Otvoreni smo za razgovore sa svim boračkim organizacijama

Planet obuca

Naš stav je potpuno isti kao što je bio svih ovih dana, mi smo otvoreni za razgovore i pregovore sa svim predstavnicima boračkih organizacija, poštujemo svakog borca i svaku boračku organizaciju i svakom od tih predstavnika bilo je omogućeno da do 15. marta iskažu svoje zahtjeve kada je u pitanju zakon o pravima demobilisanih borca i članova njihovih porodica- kazao je Feni federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević, povodom današnjeg protestnog okupljanja manje grupe bivših boraca ispred zgrade Vlade FBiH.

– I danas će im biti na raspolaganju Komisija koja radi na radnom tekstu tog zakona s mogućnošću da razgovaraju o svim zahtjevima, s obzirom na to da je to radni materijal još se razgovara o svim zahtjevima. S tim da se mora voditi računa da se za svaki zahtjev mora jasno definisati opravdanost zahtjeva, a za one zahtjeve koji podrazumijevaju finansijska sredstva se moraju napraviti obračuni i kazati odakle su ta dodatna sredstava za bilo koje dodatno pravo – naglasio je ministar Bukvarević.

Smatra da je ponuđeni radni tekst koji obrađuje nekih 16 prava za demobilisane borce dobra osnova za raspravu.

– To smo potpuno transparentno otvorili u svih 10 kantona i mislimo da je to put pregovora i razgovora – kazao je ministar Bukvarević.

Naglasio je  da “bilo kakvi protesti mogu samo taj zakon još dovesti u pitanje”.

– Znamo da je 2008.-2009. godine taj zakon stavljen van snage i trenutno nemamo zakona o pravima demobilisanih boraca i to je jednostavno jedna situacija u kojoj mislim da su demobilisani borci izmanipulisani. Umjesto da sada nastave razgovorati o ponuđenom radnom tekstu, oni su izašli s maksimalističnim zahtjevima za koje trenutno, objektivno, nemamo sredstava. Ovo ministarstvo i ovaj ministar nemaju nadležnosti da mogu tolika sredstava obećati – kazao je ministar Bukvarević.

FENA