Danas održan sastanak članova Sindikata Općine Travnik
Danas održan sastanak članova Sindikata Općine Travnik - photo: S. Pinjo
Aktuelno

Danas održan sastanak članova Sindikata Općine Travnik

Planet obuca

Danas je u Općini Travnik održan veoma konstruktivan radni sastanak svih članova Sindikalne organizacije na koji su pozvani predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Sastanku su tako prisustvovali predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH mr. Samir Kurtović i Generalni sekretar Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Adil Aljić.

Tema sastanka bila je aktuelna situacija u Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Srednjobosanskog kantona i Sindikalnoj organizaciji Općine Travnik.

Sastanak je otvorio predsjednik Sindikalne organizacije općine Travnik, u čijem sastavu su takođe podružnice Centar za socijalni rad Travnik i Upravna organizacija Teritorijalna vatrogasna jedinica, Semin Konjalić. On se posebno osvrnuo na pregovore sa načelnikom Općine oko utvrđivanja visine cijene rada za 2019. godinu, te prisutne informisao sa procesom utuženja za cijenu rada za 2017. godinu u kojoj nije postignut sporazum sa načelnikom Općine.

Visoki dužnosnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH istakli su izuzetno dobru saradnju sa Sindikalnom organizacijom Općine Travnik i okarakterisali je kao jednu od najboljih u FBiH.

Još jedanput je potvrđeno da će Sindikat iscrpiti sve mogućnosti pregovora kako bi uposlenici ostvarili svoja prava koja im po zakonu pripadaju, te da neće dozvoliti kršenje tih prava pa makar se za njih morali boriti i pravnim mehanizmima.

S. Pinjo