Arhiva

FOTO: Danas u Travniku Grupacija poslodavaca SBK održala 2. Izbornu skupštinu Grupacije

Planet Obuca

Danas je u Travniku Grupacija poslodavaca SBK pri Udruženju poslodavaca Federacije BiH danas održala 2. Izbornu skupštinu Grupacije.

Na skupštini su razmatrane neke ključne tačke za daljnji rad:

”Pored izbora koje smo obavili, a odnose se na predjsednika Upravnog odbora, njegovoj zamjenika, kandidate za Skupštinu na federalnom nivou, i ostale, razmatrali smo i dosadašnji rad ove Grupacije, kao i plan i program rada u narednom periodu. Konstatovali smo da je aktivnost UPFBiH na našem kantonu u proteklom periodu bila prisutna i da su ostvareni određeni pomaci na tom planu. Predloženo nam je da se sastajemo bar jednom mjesečno, što ćemo i učiniti kako bi kroz razgovore sa premijerom i Vladom SBK poboljšali uslove za sve poslodavce na ovom kantonu. Program rada za naredni period je provodiv, i uz svaku tačku programa koja će se realizirati u budućnosti dodali smo i ime osobe ili osoba koje trebaju to realizovati, tako da smo unaprijedili svoj rad i sa time.” izjavio je Kemal Čolak, član UO UPSBK.

 

Travnicki.INFO