Transparency International
Haris Kaniža - Naša travnička priča
Haris Kaniža - Naša travnička priča - photo: Agencija DAN (arhiv)
Aktuelno

Haris Kaniža – Naša travnička priča (VIDEO)

Planet obuca

SPONZORISANI ČLANAK

Haris Kaniža, advokat iz Travnika, kandidat je za načelnika Općine Travnik ispred koalicije “Naša travnička priča” koju čine Narod i Pravda, SDP BiH i Naša stranka.

U ovom periodu smo detaljno građane Travnika i širu javnost upoznali sa principima i prioritetima koje zagovaramo. U našoj programskoj platformi sadržani su i principi djelovanja kada su u pitanju sport, kultura, briga o zaslužnim i socijalno ugroženim kategorijama društva i još mnogo toga. U ovom trenutku mogu ukratko navesti da će neki od tih prioriteta biti, prije svega, u povećanju transparentnosti i javnosti rada svih općinskih organa, ustanova i preduzeća, zatim preduzimanje aktivnosti na suzbijanju korupcije i stranačkog zapošljavanja, uspostavljanje registra svih primanja izabranih i imenovanih dužnosnika, otklanjanja posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, domaćinska i pravednija raspodjela budžetskih sredstava, završetak procesa uspostave industrijskih zona, bolja saradnja sa privrednicima, mjesnim zajednicama i građanima, veće iskorištavanje poljoprivrednih i turističkih potencijala itd“, rekao je Haris Kaniža.

Haris Kaniža rođen je 1981. godine u Travniku. Završio je Elči Ibrahim-pašinu medresu u Travniku, a potom Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Od 2006. do 2010. godine bio je advokatski pripravnik te je položio pravosudni i advokatski ispit. Od 2010. godine upisan je u Imenik advokata Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, a advokatsku djelatnost obavlja kao član i zaposlenik Advokatskog društva “Adil Lozo i drugi” d.o.o. Travnik u kojem je sedam godina bio i direktor.

U obavljanju advokatske djelatnosti posebno se specijalizirao za oblast Ustavnog prava i Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, zatim oblast zaštite od diskriminacije i nejednakog postupanja, oblast radnog i socijalnog prava, zatim privredno i obligaciono pravo, kao i druge oblasti.

Posebno iskustvo stekao je i u oblasti upravnog prava i organizacije uprave od lokalnog do državnog nivoa, a što je vrlo bitna referenca za obavljanje poslova načelnika.

U periodu od 2012. do 2016. godine bio je izabrani vijećnik u Općinskom vijeću Travnik, te je aktivno i redovno učestvovao u radu vijeća i njegovih radnih tijela, s posebnim naglaskom na normativno-pravna pitanja i određene stručne timove imenovane za poboljšanje važnih projekata infrastrukture.

Oženjen je i otac je troje djece.

Trebamo da znamo!