Javni poziv za učešće u programu kulturne manifestacije "Travničke večeri-2019."
Javni poziv za učešće u programu kulturne manifestacije "Travničke večeri-2019."
Aktuelno

Javni poziv za učešće u programu kulturne manifestacije “Travničke večeri-2019.”

Javna ustanova „Centar za kulturu općine Travnik“
objavljuje Javni poziv za učešće u programu kulturne manifestacije
„TRAVNIČKE VEČERI – 2019.“

Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportski klubovi, privredni subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresovani, da svojim prijedlozima aktivno uzmu učešće u kreiranju programa.

Planirano je da programske aktivnosti traju od 1.7.2019. – 31.7.2019. godine.

Prijedlog treba da sadrži:

– kratak opis aktivnosti,
– lokaciju,
– vrijeme održavanja,
– broj učesnika,
– tehničke potrebe,
– kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu),

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 15.6. 2019.god. na adresu:

Javna ustanova „Centar za kulturu općine Travnik“, Bosanska bb Travnik, sa naznakom „Za učešće u programu Kulturne manifestacije TRAVNIČKE VEČERI 2019.“ ili e-mail adresu kulturatr@yahoo.com

Prijedlozi pristigli do navedenog roka biti će razmatrani od strane uprave JU „Centar za kulturu općine Travnik“ u cilju definisanja konačnog Programa.

Javna ustanova Centar za kulturu općine Travnik