Transparency International
Općina Travnik licitira poslovni prostor u ulici Bosanska: Početna cijena mjesečnog zakupa 150 KM
Općina Travnik licitira poslovni prostor u ulici Bosanska: Početna cijena mjesečnog zakupa 150 KM - photo: Agencija DAN
Aktuelno

Općina Travnik licitira poslovni prostor u ulici Bosanska: Početna cijena mjesečnog zakupa 150 KM

Planet obuca

Broj: 01-664/
Datum: 06.05.2019.

Na osnovu člana 7. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (“Službeni list SR BiH” broj 33/77), člana 5. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija (broj OV-01-02-88/05 od 28. 02. 2005.god.), te člana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik” broj 49/04), Načelnik Općine Travnik, raspisuje

 

OGLAS
o licitiranju općinskog poslovnog prostora radi davanja u zakup

 

Općina Travnik izdaje u zakup sljedeći poslovni prostor:

Poslovni prostor u Travniku, ul. Bosanska br. 77, ukupne površine 15 m2, početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 150,00 KM.

Za predmetni poslovni prostor provest će se licitacioni postupak u sali Općine Travnik dana 21.05.2019. godine, sa početkom u 09,00 sati.

Zainteresovane osobe su dužne uplatiti depozit od 10% početne cijene, na blagajni Općine Travnik. Sa učesnikom licitacije koji bude dao najpovoljniju ponudu na licitaciji, zaključit će se Ugovor o zakupu, na period od godinu dana.

Cijena mjesečne zakupnine sadržava cijenu zakupa općinskog poslovnog prostora postignutu u postupku licitacije uz PDV – 17% koji se obračunava na postignutu cijenu. Obaveze zakupca je da najkasnije u roku od 7 dana od dana provođenja licitacije, potpiše ugovor o zakupu.

U općinskim poslovnim prostorima koji se ovim Oglasom licitiraju radi davanja u zakup, ne dozvoljava se obavljanje djelatnosti kladionica, igara na sreću, kasina i sl.

Svim učesnicima koji pristupe licitaciji, kao i najpovoljnijem ponuđaču bit će izvršen povrat uplaćenog depozita, nakon završenog licitacionog postupka.

Zainteresirane osobe mogu pogledati predmetni poslovni prostor svakim radnim danom u periodu od 09,00 do 14,00 sati, br. Tel.: 030/511-277, Služba za imovinsko pravne poslove.

 

NAČELNIK
Admir Hadliemrić, dip. eec.