Aktuelno

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona podiglo optužnicu protiv stalnog sudskog vještaka, osumnjičen za davanje lažnog iskaza

Planet Obuca

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona podiglo je optužnicu protiv I.Dž., stalnog sudskog vještaka  iz kriminalističke oblasti, podoblast vještačenje dokumenata i potpisa, zbog izvršenog krivičnog djela davanje lažnog iskaza. Predmetna optužnica potvrđena je u cijelosti od strane Općinskog suda u Bugojnu.

Optuženom se stavlja na teret da je u sudskom postupku dao lažan iskaz, na način da je dana 19.12.2019. godine u Bugojnu, općina Bugojno, kao stalni sudski vještak iz kriminalističke oblasti, podoblast vještačenje dokumenata i potpisa, u parničnom postupku na Općinskom sudu Bugojno u predmetu  koji se vodi po tužbi tužitelja A. M. i dr. protiv tužene E. B., s namjerom sačinio lažan pismeni nalaz dana 01.11.2019.godine a potom na glavnoj raspravi održanoj 19.12.2019. godine dao lažan nalaz odnosno iskaz u kojem je neosnovano ustvrdio da je na spornom dokumentu „Sporazum o naknadi“ od 04.01.2016. godine, sa sto posto sigurnošću osoba M. M. potpisnik tog dokumenta, iako je očigledno da sporni potpis na dokumentu „Sporazum o naknadi“ ne sadrži tekst „Mačak“ ili „Mačak  M“, a zatim i pored toga što se u pismenom nalazu nije bavio psihoanalizom, na glavnoj raspravi 19.12.2019.godine se pozvao neosnovano na psihoanalizu iako prethodno nije pribavljena nikakva medicinska ni druga dokumentacija koja bi poslužila kao osnov za takvu analizu rukopisa.

Kantonalno tužilaštvo SBK