Arhiva

Konkurs za instruktivnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita

U cilju olakšavanja pripreme za polaganje pravosudnog ispita, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde organizuje pripremnu instruktivnu nastavu u trajanju od 9 sedmica za vrijeme koje će biti obrađene sve oblasti koje se moraju spremiti za ispit: krivično pravo (materijalno i procesno), građansko pravo, porodično pravo, privredno pravo, upravno pravo, radno pravo, ustavni sistem i organizacija pravosuđa
Predavači bi bili članovi komisije za polaganje pravosudnog ispita.
Nastava bi se organizovala u dane vikenda subotom i nedeljom u prostorijama Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez.
Rok prijave je do : 20.10.2015.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na sljedeću E-mail adresu:
amra.kraksner@unvi.edu.ba ili telefon Amra Kraksner 030 509 751 ili 061 302 866.

 

Sveučilište/Univerzitet Vitez