BH Telecom
Arhiva

Konkurs za izradu idejnog rješenja turističke zone i vodotoka Plava voda – konkursni rad

Na osnovu člana 33. i 34. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i člana 39. Statuta Općine Travnik, načelnik Općine raspisuje

Konkurs za izradu idejnog rješenja turističke zone i vodotoka Plava voda – konkursni rad

(Klik za preuzimanje PDF dokumenta)

Općina Travnik