BH Telecom
Arhiva

Melika Mahmutbegović, potpredsjednica FBiH: Naredna godina u znaku rješavanja socijalnih problema, apelacija iz RS-a nema uporišta

BH Telecom

Očekujem da početkom naredne godine počnemo još aktivnije raditi na onome što je predviđeno Reformskom agendom, a to je da se početkom 2017. godine počnemo baviti socijalnom politikom, problemom zdravstva, problemom penzionog osiguranja i problemom porodilja u Federaciji BiH, rekla je u intervjuu za Anadolu Agency (AA) Melika Mahmutbegović, potpredsjednica Federacije BiH.  

“Početak 2017. godine je označen kao vrijeme rješavanja te problematike. Naime, 2016. godina je bila posvećena poslodavcima, finansijskom segmentu, radno-pravnom zakonodavstvu, a ova socijalna bi trebala da se počnu rješavati 2017. godine, odnosno da naredna godina bude obilježena rješavanjem tih pitanja”, smatra Mahmutbegović. 

Potpredsjednica FBiH odbacila je mogućnost da će doći do promjene u Vladi FBiH, posebno ne federalnog premijera Fadila Novalića.  

“Mislim da je to medijsko spinovanje, spekulisanje. Niti jednog momenta nisam od bilo koga čula, od relevantnih imena, da uopće pomišlja na izmjenu kada je u pitanju Vlada FBiH, naravno iz redova SDA. Premijer Fadil Novalić ima bezrezervnu podršku. Mislim da on zaista dobro radi. Možda nekada ne bude na pravi način shvaćen. Mi smo se opredijelili i kao stranka i kao Vlada za reforme. Reforme su svugdje nepoželjne i uvijek nose neke posljedice koje određenim grupama i grupacijama možda smetaju, pa onda se vrši jedna druga vrsta propagande u cilju da se to malo zaustavi ili spriječi”, navela je Mahmutbegović.

Kada je u pitanju Parlament FBiH, naglašava Mahmutbegović, činjenica je da je postojalo par mjeseci zastoja u radu Federalnog parlamenta.

“Jednim dijelom to je izazvano i neslaganjem između koalicionih partnera, između stranaka kada su u pitanju pojedina zakonska rješenja. S druge strane to je bio i period lokalnih izbora gdje se izbjeglo da Parlament FBiH bude pozornica za određena politička nadmetanja i jedan strah da dobri zakonski prijedlozi ne budu u prizmi tih političkih kampanja. Rad Parlamenta FBiH je odblokiran”, rekla je Mahmutbegović.

Istakla je da je održan nastavak 12. sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, vanredna sjednica Zastupničkog doma o aktulenim problemima koji dugo tište sve građane Bosne i Hercegovine, prvenstveno o zdravstvu, kroz informaciju o sistemu zdravstva i prijedlozima mjera i osvrtom na određene zdravstvene ustanove koje trpe velike gubitke. Na drugoj strani bilo je, navodi, aktueliziran problem prodaje Fabrike duhana Sarajevo, kroz informaciju o načinu prodaje udjela Vlade FBiH u FDS-u.

– Nastavak djelovanja na provedbi Reformske agende – 

“Odblokiran je rad Parlamenta FBiH, a time i donošenje odluka. Mi moramo shvatiti da živimo u takvom okruženju gdje pojedini politički subjekti jednostavno Ustavom imaju mogućnost blokiranja svih procesa, ukoliko to žele. Mi smo u situaciji da moramo kompromisom, razgovorom dogovarati se, tražiti najbolja rješenja za sve narode Bosne i Hercegovine, za sve političke subjekte koji učestvuju u vlasti”, naglasila je Mahmutbegović.

O tome da li bi bilo dobro realizirati ideju o spajanju lokalnih i općih izbora u BiH potpredsjednica FBiH kaže kako “misli da bi to bilo dobro čisto iz finansijskog razloga”.

“Mislim da izbori svake dvije godine nose jako velika sredstva. To bi bilo sa aspekta finansija sigurno dobro rješenje, sa aspekta racionalizacije mislim također da bi bilo dobro rješenje. Ali, mi znamo da odluka da li će biti spojeni izbori lokalni i opći zavisi od više subjekata i činjenica i zahtjeva, a prevashodno da se promijeni i Ustav, ustavne odredbe koje definišu pitanje mandata i lokalnih i općih izbora”, navodi Mahmutbegović.

Ako bude postojalo dobro raspoloženje, ističe potpredsjednica FBiH, može se postići spajanje izbora.

“Mislim da bi bilo dobro i da bi se ostavilo prostora da se u četiri godine možda konkretnije riješe neki reformski procesi, ono što je potreba BiH. Za svaku reformu treba vrijeme. Mi smo krenuli nakon općih izbora, odnosno Vlada je krenula sa jednom dobrom namjerom da rad bude prevashodno u smislu reformi.  Za reforme treba vrijeme. Mi smo presječeni lokalnim izborima. Naravno iz potrebe da se u BiH dese krupne promjene, dakle da krenemo naprijed, potrebno je možda jedno vrijeme relaksiranja od kampanja”, cijeni Mahmutbegović.

Ono što je dobro, kaže Mahmutbegović, je da se Vlada FBiH sa premijerom Fadilom Novalićem na čelu od imenovanja opredijelila za evropski kurs koji ima cilj provođenje Reformske agende sa akcionim planom ostvarivanja do kraja mandata.

“Dobro je i potrebno je istaći da Vlada FBiH nikada nije imala zastoj u svom radu od prvog dana do sada bez obzira na Parlament FBiH i na zastoj u radu zakonodavne vlasti. Vlada je radila i to što se dešavalo u Parlamentu FBiH se nije osjetilo u radu Vlade. Već do sada u sklopu Akcionog plana kada je u pitanju Reformska agenda ostvareno je oko 30 posto zahtjeva. Ostaje još puno toga da se uradi i mislim da bi najbolje i najsvrsishodnije bilo da u 2017. godine Vlada nastavi sa ovim radom jer su doneseni određeni zakoni, neki su definitivno i usvojeni u formi prijedloga, neki su na čekanju, a neki su na Ustavnom sudu FBiH zbog nekih zahtjeva da se preispitaju ta zakonska rješenja. Puno toga je urađeno, treba nastaviti ovim tempom, da se definiraju zakoni iz oblasti finansijskog poslovanja, odnosno iz oblasti finansiranja, oporezivanja, fiskalne politike”, stava je Mahmutbegović.

– Bosanski jezik uskoro u svim kantonima – 

Naglašava da je to dobrim dijelom već u fazi rješavanja, da se donose zakoni o porezu na dohodak, zakon o doprinosima, nešto što se tiče svih građana, uposlenih i poslodavaca.

“Jasno je da ti zakoni, vidi se iz prakse, u ovoj posljednjoj godini su pokazali da nema idealnih rješenja jer, zakoni u jednom segmentu su za radnike, u drugom su za poslodavce. Sada u svemu tome treba naći jedno zakonsko rješenje koje će biti bolje i najprihvatljivije i za jedne i za druge, a sve u cilju ekonomskog jačanja i osnaživanja Bosne i Hercegovine, stvaranje preduslova za bolje poslovno okruženje, za bolje tržište, za bolje mogućnosti da se donesu reforme u oblasti socijalne pravde, socijalne politike, reforme u oblasti zdravstva,  reforme u penzionom fondu koji je zaista možda u ovom momentu najpotrebnije riješiti. Mislim da će se Vlada FBiH fokusirati na taj segment”, navela je Mahmutbegović.

Govorila je i o inicijativi za izjednačavanje prava srpskog naroda u FBiH, ali i ostvarivanju ravnopravnosti bošnjačkog naroda u HNK, Zapadnohercegovačkom i Posavskom kantonu kada je u pitanju upotreba bosanskog jezika, odnosno o jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda u FBiH u punom kapacitetu.

“Vrlo dobro ste to rekli – jednakopravnost svih građana. U posljednje vrijeme se potencira možda ugroženost samo jednog naroda. Čini mi se da ta prevelika priča o ugroženosti samo jednog naroda donekle stvara frustracije drugima koji se osjećaju jednako tako ugroženim u određenim segmentima, ali nisu u mogućnosti da to medijski eksploatišu i nema onih koji govore za njih – mi smo ugroženi, mi smo ugroženi. Tako da moja namjera je bila prevashodno u interesu svih naroda i građana BiH da u jednom segmentu gdje sam prepoznala zaista ugrožavanje osnovnih ljudskih prava sa aspekata ustavom zagarantovanog prava na korištenje službenog jezika BiH, to je pitanje korištenja bosanskog jezika ili pitanje korištenja srpskog jezika. U FBiH u određenim kantonima uočeno je da ne postoji usklađen ustav tih kantona sa Ustavom FBiH po pitanju jezika, po pitanju konstitutivnosti naroda, konkretno Srba, u pojedinim kantonima, po pitanju korištenja srpskog jezika kao zvaničnog jezika BiH. A, naravno i bosanskog jezika jer je u pojedinim kantonima bosanski jezik na neki način, ne znam kako se to uopšte i desilo, nazvan bošnjačkim jezikom”, istakla je Mahmutbegović.

Inicijativu je kaže pokrenula prema Domu naroda Parlamenta FBiH, prema Klubu Bošnjaka. Ta inicijativa je, navodi, prihvaćena i ona je u ime Kluba Bošnjaka, odnosno Doma naroda Parlamenta FBiH upućena prema kantonima.

“Moj daljnji rad i aktivnosti su vezane u koordinaciji sa tim skupštinama. Već imam povratnu informaciju iz HNK da su oni to zaprimili i da će to ići u raspravu, odnosno da će biti na dnevnom redu. Također, i u Posavskom kantonu se stavlja to na dnevni red da se usaglase ustavi. Naravno, kod nas ide mnogo sporije nego što to želimo. Objektivno nikada ne odlučuje niti jedna strana niti jedna stranka i vi tu morate napraviti dodatne aktivnosti da to zaista bude i usvojeno. Moja inicijativa je imala za cilj prevashodno da pokažemo i onima, našim komšijama u RS-u, da mi ovdje, ovaj kabinet potpredsjednika FBIH iz bošnjačkog naroda želi da zaštiti sve konstitutivne narode u FBiH. Očekujemo da će i oni zaštititi sve konstitutivne narode u RS-u i ostvariti, odnosno boriti se za ostvarivanje prava Bošnjacima da govore bosanski jezik”, poručila je Mahmutbegović. 

– Srpskom narodu nije uskraćeno pravo na zaštitu propisanu Ustavom FBiH- 

Potpredsjednica FBiH govorila je i o problemu nepopunjenosti Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Navela je da je Ustav FBiH definirao kako se popunjava i broj delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH. Znamo, istakla je, da je po Ustavu FBiH Dom naroda zasnovan na paritetnom principu sva tri konstitutivna naroda te da je ukupan broj delegata u Domu naroda 58, po 17 jednog, drugog i trećeg konstitutivnog naroda te da je ostalih sedam.

“U ovom mandatu Dom naroda Parlamenta FBIH ne broji puni broj delegata. U Klubu spskog naroda nije 17 delegata kako je predviđeno Ustavom FBiH nego je to 13. Nažalost nije ovo prvi mandat gdje se to dešava. I ranije je to bilo jer je Ustavom FBiH predviđeno da te delegate biraju kantonalne skupštine. Uslov da kantonalna skupština predloži nekoga je barem da ima jednog delegata iz tog naroda izabranog u toj skupštini. Nažalost, zbog Izbornog zakona BiH i zbog pravila kako se dešavaju izbori nije bio dovoljan broj delegata iz srpskog naroda koji mogu biti predloženi u Dom naroda Parlamenta BiH. Na svu sreću, bar ima dvije trećine u Klubu, što je dovoljan broj u Klubu delegata srpskog naroda da mogu ostvarivati ustavom zagarantirana prava, podnošenja apelacija i zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Uslovno postoje dvije trećine delegata u Klubu srpskog naroda da su se mogli pokrenuti svi postupci u zaštiti vitalnog nacionalnog interesa”, rekla je Mahmutbegović.

Potpredsjednica FBiH prokomentirala je i najavu Kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini RS-a da će apelacijom kod Ustavnog suda BiH tražiti osporavanje svih zakonskih propisa donesenih od 2014. godine do sada zbog nepopunjenosti Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH. 

“Kada je u pitanju RS i Narodna skupština RS Ustavom je definirano da se apelacija podnosi Ustavnom sudu BiH u slučaju sporova između entiteta ili sporova između entiteta i države. U ovom slučaju ne postoji spor entiteta RS i FBiH tako da mislim da ta apelacija i nema neko uporište. Ali, naravno naša je obaveza da ostvarimo ono što je po Ustavu FBiH treba da se desi, da ima dovoljan broj, odnosno Ustavom zagarantovan broj delegata, njih 17. Nameće se potreba da se mijenja Ustav, da se uloži amandman na Ustav FBiH kako bi se iznašao način kako popuniti klubove konstitutivnih naroda, u ovom slučaju srpskog naroda. Može se desiti i za ostala dva konstitutivna naroda da se isto desi da se ne mogu popuniti. Naravno to je manje moguće, obzirom na procentualnu zastupljenost i Bošnjaka i Hrvata u FBiH, ali naša je obaveza da se mijenja i Ustav FBiH. Do tada ne očekujem da će Ustavni sud BiH donijeti takvu odluku, jer mislim da nema uporišta u tome”, ocijenila je Mahmutbegović.

Potpredsjednica FBiH naglasila je da je bilo elemenata i mogućnosti da svi ti zakoni budu usvojeni, odnosno da je bilo elemenata da se oni zaustave i da se proglasi vitalni nacionalni interes u ime Kluba srpskog naroda. 

Mahmutbegović je govorila i o neujednačenim pitanjima prava porodilja, osiguranika u zdravstvu, socijalnoj zaštiti i drugim oblastima bitnim za sve građane u FBiH i načinima njihovog rješavanja.

“Dugi niz godina sam angažirana da se borimo za određene probleme u okviru zdravstvene zaštite, ali, između ostalog, i prava porodilja. Problem porodilja rješava se Federalnim zakonom o osnovnim socijalnim pravima u oblasti socijalne zaštite, civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Nažalost, zbog podijeljene nadležnosti Ustava BiH, Ustava FBiH, zbog podijeljene nadležnosti kada je u pitanju zdravstvo i zdravstvena politika dešava se neuravnoteženost kada je u pitanju i zdravstvena zaštita i pravo na porođajne naknade između kantona. Porođajne naknade ne tretiraju sve žene isto, ni zaposlene, kao i one koje nisu u radnom odnosu na isti način u svim kantonima. Nameće se potreba koja je potencirana dugo godina od nevladinog sektora, od silnih udruženja žena na kršenje osnovnih prava po pitanju ostvarivanja prava porodiljne naknade između kantona da se to riješi”, stava je Mahmutbegović.

– Harmonizacija propisa u cijeloj FBiH – 

Dobro je, smatra, što je resorno ministarstvo pokrenulo inicijativu i da je nacrt zakona pripremljen.

“On bi trebao u okviru ove socijalne politike i u okviru zdravstvene politike da početkom naredne godine bude stavljen na dnevni red. Mi to želimo i nastojat ćemo da se riješi taj problem, da se harmoniziraju propisi ne samo za porođajne naknade. Tu ima jako puno problema i u ostvarivanju zdravstvene zaštite između kantona. Nameće se potreba da se konačno napravi harmonizacija osnovnih prava”, naglašava Mahmutbegović.

Zbog nedostatka harmonizacije propisa i zakona, naglašava Mahmutbegović, dešava se neujednačenost i u oblasti privrede, konkretno kada su u pitanju proizvođači hemijskih proizvoda.

“Oni u ovom momentu, zbog zakonskih rješenja i zbog pravilnika o zaštiti robe široke potrošnje u RS-u, ne mogu tamo prodavati svoje proizvode. Nametnuto im je, da bi prodavali robu u RS-u, trebaju biti registrirani u RS-u. Obavila sam niz razgovora kako sa proizvođačima tako i sa svim relevantnim faktorima koji bi nam mogli u ovom momentu pomoći i nakon tih sastanaka smo postigli određeni dogovor koji ide u dva pravca da se što hitnije u okviru Ministarstva zdravstva FBiH donese naš zakon o hemikalijama i biocidima, a dalje da se donesu podzakonski akti koji će harmonizirati propise najprije sa propisima EU, a onda se nameće obaveza i u RS-u da oni svoje zakone harmoniziraju sa EU. To još nije postignuto, ali u RS-u koriste neke mehanizme da donekle ograniče prodaju proizvoda iz FBiH. Naravno, postoje tu i kontramjere koje se mogu nametnuti i za RS, ali pošto je nama u interesu država BiH, pošto je nama u interesu da zaživi jedinstven ekonomski prostor koji smatramo da je takav kako dolikuje jednoj državi mi ne želimo u ovom momentu koristiti te mehanizme. Nego pokušavamo dogovorom, razgovorom i argumentima da napravimo prelazno rješenje do harmonizacije zakona i propisa. Mislim da smo na dobrom putu i da već ima naznaka da se te stvari polako nekako stabiliziraju”, stava je Mahmutbegović.

– Dešavanja u Turskoj podsjetila na ratno Sarajevo – 

Sa posebnom pažnjom potpredsjednica FBiH se osvrnula na pokušaj državnog udara u Turskoj 15. jula.

“Mogu vam reći da smo u noći kada se to desilo, mislim da dijelim mišljenje svih ostalih, bili zatečeni, iznenađeni i dobro zabrinuti u prvi mah onim što je najavljeno, što se dešavalo u Turskoj. Zaista ne mogu opravdati ni jedan način rušenja legalno izabrane vlasti bez obzira gdje se to dešava, a pogotovo u Turskoj koja je pokazala u prethodnom periodu ozbiljan napredak i ekonomsko osnaživanje. Turska bi trebala da bude primjer svim zemljama u smislu ekonomskog jačanja i stabilizacije u regionu. Ono što me posebno taknulo i dirnulo jeste odgovor naroda Istanbula koji je spontano izašao na ulice, bez oružja, bez ičega, ali izašao i stao pred tenkove. U jednom momentu to me podjetilo na 1992. godinu kada su naši građani, kada je bilo dešavanje na Vrbanja mostu i kada su izgubili živote Suada Dilberović i Olga Sučić, izašli na ulice. Podsjetilo me to na ta vremena i vjerujte da me je i dirnulo, a bila sam zabrinuta zato što u BiH nažalost to nije stalo, nego se ubijanje nastavljeno. Na svu sreću mislim da je turski narod spoznao na pravi način kako treba da se odupre i pokazali su jedinstvo i snagu. Samo to može narod dakle, koji voli svoju državu, koji voli svoju vojsku, da uradi ono što su uradili u Turskoj”.

Navela je da u BiH imamo puno razloga za suradnju ne samo sa Turskom nego sa cijelim svijetom.

“Dakle, naše opredjeljenje, naše i države i našeg privrednog oporavka je privredna saradnja sa Turskom i ono što je jako dobro da mi koristimo dobro raspoloženje Turske koja nam je otvorila vrata kada su u pitanju naši privrednici, kada je u pitanju razmjena i saradnja. Primjer je izvoz naše robe, mesnih prerađevina, mesa. Raspoloženje Turske postoji i zbog prijateljskih odnosa da nam otvori vrata i to prijateljstvo treba koristiti na dobrobit i jednog i drugog naroda i mislim da je u interesu BiH da razvija tu privrednu suradnju”, stava je Mahmutbegović.

Sve ono što će doprinijeti jačanju privredne saradnje između država unutar Balkana i Balkana sa Turskom smatra da je to dobro za sve narode Balkana.

“Mislim da je kancelarija koja je otvorena u Istanbulu sigurno put da se ostvari dobra komunikacija. Informacija je preduslov za daljnju suradnju”, poručila je u intervjuu za Anadolu Agency Melika Mahmutbegović, potpredsjednica FBiH.

(AA)