dstore
Aktuelno

Mladi u SBK oslobođeni plaćanja poreza prilikom kupovine prvog stana ili zemljišta!

Danas je na sjednici Skupštine SBK jednoglasno usvojen Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina.

Usvojeni prijedlog Zakona, mijenja Zakona s ciljem oslobađanja plaćanja poreza osobama do navršenih 40 godina života, koji prvi put i isključivo radi rješavanja svog stambenog pitanja, kupuju nekretninu do 100 m2 stana ili kuće namijenjene za stanovanje ili zemljišta za gradnju kuće do 600 m2.

Porezna stopa od 5% bi značila da su mladi koji kupuju nekretninu od 100.000 KM oslobođeni plaćanja poreza od 5.000 KM.

Agencija DAN