Transparency International
Na nekim lokacijama na području općine Travnik došlo do pogoršanja stanja
Na nekim lokacijama na području općine Travnik došlo do pogoršanja stanja - photo: Agencija DAN
Aktuelno

Na nekim lokacijama na području općine Travnik došlo do pogoršanja stanja

Planet obuca

Nakon privremenog smirivanja situacije i opadanja vodostaja, na nekim od lokacija došlo je do pogoršanja stanja usljed izljevanja nekih od mjesnih potoka i izljevanja rijeke Lašve u Novoj Biloj.

Trenutno se prikupljaju informacije sa terena od strane članova Štaba civilne zaštite i povjerenika i određuju potrebne operativne mjere.

Prema posljednjem presjeku stanja sa terena područje Gladnika je najugroženije.

Sluzba civilne zaštite Općine Travnik sačinila je vanredni izvještaj, a aktivirani su svi povjerenici civilne zaštite.

Općina Travnik