Transparency International
Na Sajmu ideja u Travniku održana motivaciona predavanja
Na Sajmu ideja u Travniku održana motivaciona predavanja
Aktuelno

Na Sajmu ideja u Travniku održana motivaciona predavanja

Planet obuca

U sklopu projekta ,, Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu,, u prostorijama Centra za edukaciju mladih-CEM, održan je dvodnevni Sajam ideja, u sklopu kojeg je tokom tri sesije prof. dr Jamila Jaganjac, dekanica Fakulteta poslovne ekonomije, održala motivaciona predavanja za učenike srednjih škola, studente i mlade ljude koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Predavanja su održana sa ciljem motiviranja i poticanja mladih da razvijaju poslovne ideje i koriste prilike za dodatne edukacije, pristupe financijskim sredstvima i druge vidove podrške. Tokom održavanja Sajma ideja učesnicima su svoja iskustva prenijeli i sadašnji stanari BeeZone biznis inkubatora, a čije su ideje financijski podržane kroz ovaj projekat, kojem je Sveučilište ,,Vitez,, partner.

Vodeći partner u projektu je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ, a partneri su: Općina Travnik, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Travniku, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, GS tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila, Projekt je implementiran u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg financira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Sveučilište/Univerzitet VITEZ