BH Telecom
Aktuelno

Napravite idejno rješenje plakata ”Dan općine Travnik 2020” i osvojite novčane nagrade

Organizacioni Odbor za obilježavanje “Dana općine Travnik u 2020.godini” na konstituirajučoj sjednici  Odbora od 15.01.2020. godine, donio je Zaključak na osnovu kojeg se  raspisuje slijedeći

Javni poziv

za izradu idejnog rješenja plakata za potrebe manifestacije

“Dan Općine  Travnik u 2020.godini”

 

 1. Raspisuje se javni poziv za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta promotivnog štampanog materijala (plakata, pozivnice, programa, zahvalnice, diploma) manifestacije  Dani općine Travnik 2020.
 2. Prijedlog idejnog rješenja promotivnog materijala treba sadržavati prirodna i kulturna obilježja općine Travnik i tradiciju prostora, te moraju imati dovoljno prostora za štampanje teksta – programa od 15 dana trajanja menifestacije,kao i mjesto za oznaku grba općine Travnik.
 3. Učesnici konkursa dužni su dostaviti slijedeće;
 • Idejno rješenje plakata i ostalog promotivnog materijala u boji, u printanoj formi i u PDF,AI ili CDR po mogućnosti sa predloženim dimenzijama
 • Prijavu i pisano obrazloženje ideje.
 1. Radove je potrebno prezentirati na formatu A-4,
 2. Članovi Organizacionog Odbora nemaju pravo učestvovati na javnom pozivu;
 3. Pravo učestvovanja imaju svi zainteresirani subjekti.
 4. Rad treba označiti šifrom na poleđini svakoga priloga, te dostaviti u neprozirnoj i zatvorenoj koverti. Uz rad priložiti zatvorenu manju kovertu s naznakom «AUTOR» u kojoj su sadržani slijedeći podaci: ime i prezime autora, adresa, JMBG, potpisna izjava da je priloženi rad izvorno autorsko djelo , te izjava autora da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog rješenja prenosi na Općinu Travnik.i navedenom šifrom
 5. Organizacioni odbor zadržava pravo da u saradnji s autorom izvrši određene intervencije i dorade.,
 6. Organizacioni Odbor će izabrati tri najbolja rada i nagraditi sa:

 

 • 300,00 KM – 1.nagrada
 • 200,00 KM – 2.nagrada
 • 100,00 KM – 3.nagrada

 

 1. Isplatom nagrada Općina Travnik stiče pravo daljnjeg korištenja nagrađenih radova,
 2. Prijavom na ovaj javni poziv sudionici prihvaćaju sve uslove iz istog.
 3. Radove dostaviti preporučenom poštom ili lično na pisarnici Općine Travnik – Centru za pružanje usluga Općine Travnik, na adresu: Općina Travnik, ulica Konatur bb 72270 Travnik s naznakom “Za Organizacioni odbor za obilježavanje Dana Općine Travnik u 2020. godini”,
 4. Rok za dostavljanje radova je 05.02. 2020. do 15 sati.  Radovi koji stignu nakon navedenog roka neće se uzimati u razmatranje,
 5. Nenagrađeni radovi mogu se podići od 11.02.2020.godine u Općini Travnik,kancelarija broj 31.,kod tehničkog sekretara Organizacionog odbora.

Agencija DAN