Arhiva

Objavljena preliminarna lista odobrenih donacija za obnovu stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala

Odbor za izbjeglice, raseljene osobe i dijasporu Općinskog vijeća Travnik objavio je Preliminarnu listu odobrenih donacija za obnovu stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala.

Prigovor se podnosi putem Službe za obnovu, izbjeglice, raseljene osobe/lica i stambene poslove Odboru za izbjeglice, raseljene osobe i dijasporu na području općine Travnik u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja na oglasnoj ploči općine.

Na oglasnoj ploči lista je objavljena 28.10.2016. godine:

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJEBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

Odbor za izbjeglice, raseljene osobe i dijasporu

Broj: OV:01-1-01-3-3-69/13

Nadnevak: 21.10.2016.godine

LISTA KORISNIKA OPĆINSKE POMOĆI –DODJELA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

R/B IME I PREZIME ADRESA
1. OMERDIĆ ADIS PULAC
2. HATARIĆ MINA TURBE
3. DERVIĆ ASIM TURBE
4. ŠAKIĆ ELVIR TURBE
5. KOZAR HAMDO TURBE-SEČEVO
6. STRMONJA ČAZIM KRČEVINE
7. PECO ĐUZAIF TURBE
8. MRKONJA HAJDER HAMANĐIĆI
9. DERVIĆ PAŠO TURBE
10. MEHIĆ ALEN TURBE
11. GANIĆ SUVAD KRČEVINE
12. GASAL ZEKIJAD GRADINA
13. ŠAKIĆ SEMIR TURBE
14. ISLAMOVIĆ ĐEVADA TURBE
15. SPAHIĆ MAHMUT MUDRIKE
16. SPAHIĆ IBRAHIM MUDRIKE
17. MEHIĆ NIHAZ MUDRIKE
18. GANIĆ IBRAHIM GANIĆI
19. DROBO SAFET TURBE
20. KOZAR ALIJA TURBE
21. SIJAH NERMIN PULAC
22. GANIĆ HARIZ GANIĆI
23. JUSIĆ ĐEMAL KARAULA
24. OMERDIĆ EDIB PULAC
25. PALIĆ FAHRUDIN TURBE
26. MEHIĆ ISMETA SEČEVO
27. JUNUZOVIĆ JAKUB TURBE
28. TORLIĆ ZIKRET BIJELO BUČJE
29. ČURIĆ HAŠIM TRAVNIK
30. PROHAN VAHID TURBE
31. DERVIĆ SAFIJA BIJELO BUČJE
32. BEGIĆ AMIR BEGIĆI
33. PECO VAHID GOLEŠ
34. PALIĆ MIHRET BIJELO BUČJE
35. ČURIĆ FATIMA TRAVNIK
36. HRUSTANOVIĆ KASIM HAMANĐIĆI
37. GASAL SAKIB GRADINA
38. ZAHIROVIĆ MIRSAD TURBE
39. ČURIĆ NUSRETA BIJELO BUČJE
40. MUJKIĆ MIRNES VOČNJAK
41. MELIĆ NAZIF VITOVLJE
42. GROMILA MUNIRA KARAULA
43. KONJALIĆ ĐEMKA TRAVNIK
44. DERVIĆ IBRAHIM TURBE
45. BRAKMIĆ ESMINA DOLAC N/L
46. MEHIĆ HUSO MUDRIKE
47. SPAHIĆ ELVIR VITOVLJE
48. PALIĆ HASAN BIJELO BUČJE
49. DERVIĆ NAIM BIJELO BUČJE
50. KONJALIĆ MUSTAFA ZLOKIĆI
51. HOĐIĆ SEJDULAH BANDOL
52. HOĐIĆ ĐEMILA BANDOL
53. HOĐIĆ FATIMA BANDOL
54. HOĐIĆ ELVEDIN BANDOL
55. TERZIĆ ADEM BANDOL
56. HOĐIĆ SADETA BANDOL
57. POPARIĆ IBRAHIM ZAGRAĐE
58. ZAHIROVIĆ ZEHRUDIN TURBE
59. AGANOVIĆ ENVER FAZLIĆ
60. KOBAŠ TUFIK BRANKOVAC
61. KOBAŠ NAIM BRANKOVAC
62. KOBAŠ SULEJMAN BRANKOVAC
63. HALILOVIĆ ENES BRANKOVAC
64. HALILOVIĆ OMER BRANKOVAC
65. KOBAŠ ŠEFIK BRANKOVAC
66. KOBAŠ NASIHA BRANKOVAC
67. BARUČIJA MUHAREM BRANKOVAC
68. KOPČIĆ SENAD DOLAC
69. HOĐIĆ BEHIJA DOLAC
70. IBRAMOVIĆ ĐEMAIL DOLAC
71. KARIĆ ĐULBA BRAJKOVIĆI
72. SULJIĆ UZEIR VELIKA BUKOVICA
73. KRALJ ZDRAVKO JANKOVIĆI 41.
74. MELJANAC KATARINA VAROŠLUČKI PUT 122
75. MARJANOVIĆ (Marko) ANTO NOVO NASELJE BR. 72
76. ŠARIĆ MARKO PAKLAREVO
77. DIDAK ŽARKO DIDACI
78. SURETA MLADEN DONJE PUTIĆEVO
79. DOMIĆ NIKO KRALJEVICE
80. RIPA PETAR BILIĆI
81. ELDIĆ STIPO PAKLAREVO
82. CAKALIN MARJAN BRANKOVAC
83. KESTEN NIKO ĐELILOVAC
84. STOJAK VLADO OVČAREVO
85. STOJAK MARINKO GUČA GORA
86. BABIĆ MARINKO VLAHOVIĆA BRIJEG
87. BABIĆ DRAGUN PAKLAREVO
88. MALJIĆ VLADO OVČAREVO
89. PENDEŠ MARINKO KALIBUNAR
90. GUJIĆ NIKO TRAVNIK
91. BALTA ILIJA RADIĆA BRDO
92. GAZIBARIĆ STIPO GUČA GORA
93. NEIMAREVIĆ JOSIP GORNJI DOLAC
94. VALJAN (Anto) STIPO PAKLAREVO
95. MAŠUNIĆ BORISLAV BRAJKOVIĆI
96. ZLOJO TONI DONJE PUTIĆEVO
97. PILIŠKIĆ LJUBICA JANKOVIĆI
98. RIPA MARIJA BILIĆI
99. STOJAK ŽELJKO BILIĆI
100. JANKOVIĆ BRANKO LOVRIĆI
101. GUDELJ IVANKA NOVA BILA
102. MALJIĆ BOŽIDAR BILIĆI
103. GARIĆ BOŽO NULA
104. GRGANOVIĆ LJUBISAV DONJE PUTIĆEVO
105. BABIĆ PERO RIČICE
106. PUĐA MARIJA DONJE PUTIĆEVO
107. BELJAN MILKA ZAGAJ
108. SOLOMUN DAVOR KALIBUNAR
109. DUGONJIĆ TOMO MIŠKIĆA BRDO
110. DUJIĆ VLATKO GORNJI DOLAC
111. VIDOVIĆ DRAGO BOJNA
112. ČABRO NADA GORNJE PUTIČEVO
113. MARJANOVIĆ AUGUSTIN PAKLAREVO
114. LUCIĆ ZRINKA NOVA BILA
115. KAFADAR VIDA KALIBUNAR
116. FILIPOVIĆ VLADIMIR TRAVNIK
117. VIDOVIĆ VLADO LOVIĆI
118. PAVLOVIĆ MIRJANA PIROTA
119. GARIĆ KRIŽAN POTKRAJ
120. BABIĆ (Vladimir) MARKO BRAJKOVIĆI
121. JUKIĆ IVICA BOJNA
122. KEPIĆ-TRUTIĆ MATO PAKLAREVO
123. ŽILIĆ TONČO MARJANOVIĆA BRDO
124. MALIĆ ANTO PODKRAJ
125. MATIĆ ŽARANA PIROTA
126. LOVRIĆ NIKICA LOVRIĆI
127. RIMAC STJEPAN ŠIPOVIK
128. JANKOVIĆ MIJO JANKOVIĆI
129. VALJAN FINKA PAKLAREVO
130. VOLODER RUŽICA GORNA BOJNA
131. GRGANOVIĆ ANTO GUČA GORA
132. TURIĆ ŠTEFICA PAKLAREVO
133. MARIĆ MARINKO ŠIŠAVA
134. MELJANČIĆ DRAGICA GORNJE PUTIĆEVO
135. JELONJIĆ MATO KRALJEVICE
136. SAJEVIĆ DAMIR DONJE PUTIĆEVO
137. STOJAK MARA M. KULENOVIĆA
138. ZLATUNIĆ SLAVKO GUVNA
139. MARTINOVIĆ JOSIP KALIBUNAR
140. RAJIĆ IVAN GORNJE PUTIĆEVO
141. PERIĆ IVO DONJE PUTIĆEVO
142. ROJNICA MILIVOJ POLJE SL. GAVRANČIĆA
143. FILIPOVIĆ LUCA ŠIPOVIK
144. JURIŠIĆ ŽELJKO GORNJI DOLAC
145. POLJANICA JOZO ŠIPOVIK
146. BALTIĆ RUDO PAKLAREVO
147. BELJAN JOSIP JANKOVIĆI
148. BABIĆ JOSIP OVČAREVO
149. LOVRINOVIĆ IVICA POLJE
150. OBRADOVIĆ FANIKA RADIĆA BRDO
151. KAFADAR STIPO RADONJIĆI
152. VALJAN MARINKO PAKALREVO
153. KRIŽANAC VINKO KRALJEVICE
154. BARIĆ STIPO KARAULSKA CESTA
155. KOVČALIJA JOSIP DONJE PUTIĆEVO
156. ARMIN KAZIĆ TRAVNIK
157. MRAKIĆ ZAHID VITOVLJE
158. KAHRIĆ FATIMA RUNJIĆI
159. KOZAR SAMIR TURBE
160. OMERBEGOVIĆ NISAD TURBE
161. TAHIROVIĆ JAHIJA KARAULA
162. MELIĆ JUSUF MELIĆI
163. PROHAN MEHO GORNJE KRČEVINE
164. MEMIĆ MIRSAD TRAVNIK
165. MEHIĆ HUSEIN TURBE
166. KALAJDŽIĆ JOVO ŠIŠAVA
167. GUDALO MIĆO DONJA TREBEUŠA
168. DEVIĆ ANĐELKO ŠIŠAVA
169. RADOVANOVIĆ MILENKO ŠIŠAVA
170. KALAJDŽIĆ ŽIVKO ŠIŠAVA
171. KALAJDŽIĆ BORO ŠIŠAVA
172. VUJINOVIĆ MLADEN ŠIŠAVA
173. VUJINOVIĆ NEDO ŠIŠAVA
174. MALETIĆ MILENKO ŠIŠAVA
175. RADOVANOVIĆ LAZAR ŠIŠAVA
176. RAC DRAGAN ŠIŠAVA
177. MARIĆ MILOVAN ŠIŠAVA
178. MARIĆ(GLIGORA) NIKO ŠIŠAVA
179. VUJINOVIĆ SAŠA ŠIŠAVA
180. MARIĆ JOVAN ŠIŠAVA
181. BRLJAK BESIMA ILOVAČA
182. KALAJDŽIĆ NENAD ŠIŠAVA
183. PERLIĆ NENAD ŠIŠAVA
184. MARJANOVIĆ DRAGAN ŠKULJI

Prigovor se podnosi putem Službe za obnovu,izbjeglice, raseljene osobe/lica i stambene poslove Odboru za izbjeglice, raseljene osobe i dijasporu na području općine Travnik u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja na oglasnoj ploči općine.

PREDSJEDNIK ODBORA

Ivo Marković

 IZVOR: Općina Travnik