BH Telecom
Arhiva

Održana 2. vanredna sjednica Vlade SBK/KSB

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je usvojila Odluku o upisu studenata u akademskoj 2015./2016. godini na visokoškolske ustanove sa područja Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela i Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti direktora i izvršnih direktora ŠPD/ŠGD „Srednjobosanke šume/Šume Središnje Bosne“ d.o.o. Donji Vakuf, te Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti direktora i izvršnih direktora u istom preduzeću.

Doneseno je i Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti direktora i zamjenika direktora u Zavodu za zdravstveno osiguranje SBK, te Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti direktora i zamjenika direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK.

Vlada SBK je dala saglasnost na projekt utopljavanja za dvije škole iz Srednjobosanskog kantona u cilju prijave na raspisani javni poziv Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

KABINET PREMIJERA