Transparency International
Aktuelno

OGLAS za posao: Centar Duga Novi Travnik traži radnika na određeno vrijeme (godinu dana)

Planet obuca

JU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI

CENTAR «DUGA» NOVI TRAVNIK

Broj: 19/21

Datum: 19.01.2021.godine

 

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (Službene novine SBK broj 7 od 10.07.2019.godine) i članka 103. Pravilnika o radu JU  Edukacijsko rehabilitacijskog centra „Duga“, ravnateljica Centra „Duga“ Novi Travnik, raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

 

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA NA ODREĐENO VRIJEME – JEDNU GODINU, RADI STJECANJA PRVOG RADNOG ISKUSTVA

 

na radno mjesto: pedagoga – jedan izvršitelj

 

Pripravnik će obavljati poslove s ciljem osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva.

 

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom potrebno je ispuniti i sljedeće posebne uvjete za obavljanje poslova:

 

  • VŠ, filozofski fakultet, smjer pedagog VI stupanj, ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog studija sa 180 bodova

 

Mjesto rada: Podružnica JU Centra „Duga“ u Kiseljaku

Radno vrijeme: 8 sati dnevno

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji ispunjavaju uvjete u skladu sa posebnim propisima.

 

Uz prijavu kandidat je obvezan priložiti sljedeća dokumenta u originalu ili ovjeren preslik:

  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi za traženo radno mjesto
  • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6. mjeseci
  • biografija sa adresom stanovanja i kontakt telefon

 

Pismeni ispit i usmeni intervju će se obaviti 03.02.2021.godine u 11,00 sati u prostorijama Centra „Duga“ u Novom Travniku.

Napomena: Izabrani kandidat bit će dužan dostaviti lječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca izdato od nadležnog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta slati na adresu: JU Edukacijsko rehabilitacijski centar «Duga» Novi Travnik, ul. Ljudevita Gaja b.b. 72290 Novi Travnik, sa naznakom «ZA OGLAS». Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

 

O odluci o odabiru djelatnika obavještavaju se učesnici oglasa najkasnije 8 dana po donošenju odluke.

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 030/795-400

 

RAVNATELJICA: Sonja Nikolić Jurišić

Trebamo da znamo!