Transparency International
Aktuelno

Skupština SBK će razmatrati Nacrt Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju u našem kantonu

Planet obuca

Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04 i 6/13),

S A Z I V A M
XVII. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 2.2 .2021. godine
( utorak) s početkom u 10,00 sati u sali Internacionalnog Univerziteta Travnik Aleja Konzula – Meljanac bb.

 

DNEVNI RED

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravobranilaštvu.
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Srednjobosanskog kantona.
3. Nacrt Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Srednjobosanskog kantona.
4.Programa rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.
5. Prijedlog programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.
6. Informacija o ostavrenju Programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za period 1.7. do 31.12.2020.godine.
7. Izvještaj o finansijskoj reviziji Šumskogospodarskog društva „ Srednjobosanske šume“ /Šumskoprivredno društvo „ Šume Središnje Bosne“ d.o.o. Donji Vakuf za 2019.godinu- Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
8. Očitovanje o Nacrtu Strategije za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021-2027.godine.
9. Godišnji obračuni za period 01.01.-31.12.2019.godine Javne ustanova Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik.

 

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Josip Kvasina dipl.oec

 

Trebamo da znamo!