BH Telecom
Aktuelno

Općina Travnik izdaje u zakup bočnu površinu zgrade u Poturmahali

Općina Travnik izdaje u zakup bočnu površinu zgrade u ulici Poturmahala 10. Početna cijena godišnje zakupnine iznosi 2.000,00 KM.

Za predmetnu bočnu površinu zgrade provest će se licitacioni postupak u maloj sali Općine Travnik dana 19.12.2023. godine sa početkom u 9 sati.

Predmet licitiranja ovim oglasom je pravo na korištenje davanjem u zakup bočne površine zgrade u ulici Poturmahala 10 u Travniku, radi postavljanja reklame na pomenutu površinu. Zainteresovane osobe su dužne uplatiti depozit od 10% početne cijene na blagajni Općine Travnik.

Kompletan tekst javnog oglasa moćete pronaći ovdje.

Općina Travnik