BH Telecom
Arhiva

OPĆINA TRAVNIK: Javni poziv za kapitalne investicije u 2016.godini

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 3. Statuta Općine Travnik („Prečišćeni tekst Službene novine Općine Travnik“, broj 11/05) i člana 4. Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Plana kapitalnih investicija Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj 2/07), Načelnik Općine Travnik, u p u ć u j e

JAVNI POZIV
Za podnošenje aplikacija za kapitalne investicije koje će se finansirati iz Budžeta Općine Travnik za 2016.godinu

Općina Travnik oglašava Javni poziv za podnošenje aplikacija projekata za kapitalne investicije.
Sredstva će se odobravati za projekte, koji su odabrani po definiranim kriterijima i koji će djelovati u pravcu poboljšanja kvaliteta života u zajednici.

Pozivaju se svi zainteresovani – građani, vijećnici Općinskog vijeća Travnik, općinske službe, savjeti mjesnih zajednica, privredna društva, javna preduzeća, javne ustanove i druga pravna lica, samostalni privrednici i obrtnici, nevladine organizacije, da predaju svoje aplikacije projekte za kapitalne investicije.

Za dodjelu sredstava za kapitalne investicije projekti moraju:
– biti implementirani u toku jedne budžetske godine,
– odražavati potrebe zajednice,
– imati dugoročni utjecaj na razvoj zajednice i biti održivi
– biti u vrijednosti od 10.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Aplikacioni zahtjev sa kriterijima za bodovanje se može dobiti na protokolu Općine Travnik, svaki radni dan od 7,00 – 15,30 sati, na web stranici Općine Travnik www.opcinatravnik.com.ba.

Za dodatne informacije o ovom Javnom pozivu možete se obratiti koordinatoru Komisije za planiranje općinskog razvoja, Amiri Đelilbašić ili sekretaru Komisije Mariji Perić na telefon 030/511-834.

Poziv za predaju aplikacionih zahtjeva – projekata otvoren je od 25.05.2015.godine do 15.06.2015.godine do 15,30 h.

Popunjene aplikacije se predaju na protokol Općine Travnik.

Odabir projekata će se izvršiti na osnovu Pravilnika o načinu apliciranja i odabira projekata kapitalnih investicija, broj:01-1-01-3-2-103/08 od 19.03.2008.g. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu aplciranja i odabira projekata kapitalnih investicija, broj:01-1-01-3-2-331/10 od 13.05.2010.godine, a koji će izvršiti Komisija za planiranje općinskog razvoja imenovana od strane Općinskog vijeća Travnik.

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac aplikacije može se preuzeti na linku ispod teksta ili u Centru za pružanje usluga građanima.

P R E U Z I M A NJ E

Općina Travnik