BH Telecom
OPĆINA TRAVNIK: Objavljena rang lista dobitnika refundacije dijela troškova osnivanja obrtničke djelatnosti
OPĆINA TRAVNIK: Objavljena rang lista dobitnika refundacije dijela troškova osnivanja obrtničke djelatnosti
Aktuelno

OPĆINA TRAVNIK: Objavljena rang lista dobitnika refundacije dijela troškova osnivanja obrtničke djelatnosti

Općina Travnik objavila je Rang listu dobitnika refundacije dijela troškova osnivanja obrtničke djelatnosti-osnovno zanimanje (Program “A”):

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
OPĆINA TRAVNIK
Komisija za evaluaciju pristiglih prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžeta Općine Travnik

 

 

Nakon provedenog postupka za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta Općine Travnik subvencije za podsticaj razvoj poduzetništva i obrta za 2019 godinu utvrđena je:

R A N G   L I S T A

DOBITNIKA REFUNDACIJE DIJELA TROŠKOVA OSNIVANJA OBRTNIČKE DJELATNOSTI-OSNOVNO ZANIMANJE (PROGRAM A)

1. Semir Ribo – Krojački salon “Semir” 2.000,00

2. Dervić Adnan – Estrich “Dervić” 2.000,00

3. Muris Terzić – “CN Live” 2.000,00

4. Ivković Adnan – Limarija “Hamo” 2.000,00

5. Mehić Muhamed 2.000,00

 

Napomena:
Komisija je konstatovala da su odabirom ovih aplikacija utrošena sva raspoloživa sredstva za 2019 godinu namjenjena za PROGRAM A.

K O M I S I J A

1. Snježana Kopruner, predsjednik
2. Amira Đelilbašić, član
3. Faris Hafizadić, član
4. Nevzudin Buzadžija, član
5. Šerif Elmazovski,član