Aktuelno

Potpisan ugovor o realizaciji projekta kod Hadži Ali-begove džamije u Travniku

U srijedu, 22. 03. 2023. g. u uredu načelnika Općine Travnik dr. Kenana Dautovića organizirano je potpisivanje ugovora kojim su definisane aktivnosti na provedbi projekta pod nazivom “Rješavanje podzemnih voda i rekonstrukciju historijskog objekta Sahat kula i Hadži Ali-begova džamija”.

Potpisnici ugovora su bili dr. Nermin Šušić – MIZ Travnik, dr. Kenan Dautović – Općina Travnik, Amra Livnjak – MZ Centar Travnik i Faruk Hadžić – FARA d.o.o..

Projektom su obuhvaćena radovi na zaštiti objekata od oborinskih i drugih podzemnih voda. Projektom će se zaštiti džamija i sahat kula od daljeg propadanja, a što će dugoročno utjecati na sigurnost i vijek trajanja pomenutih objekata.

MIZ Travnik