Transparency International
Aktuelno

Poziv na upis u Gimnaziju KŠC “Petar Barbarić”

Planet obuca

Informirajte se o programu, metodama rada, aktivnostima koje naša Gimnazija nudi za kvalitetan odgoj i obrazovanje!

Dragi učenici i poštovani roditelji, neka odgoj i obrazovanje bude naša zajednička misija!

Vaš Katolički školski centar

„Petar Barbarić“ – Gimnazija Travnik