Aktuelno

Produžen rok za dostavu prijedloga logotipa za Turističku zajednicu Općine Travnik

Iz Turističke zajednice Općine Travnik uourili su obavijest u kojoj stoji da se produžava rok za Javni poziv za izradu logotipa turističke destinacije Travnik. Rok se produžava zbog malog broja prijava u skladu sa pozivom da bi se iz kvantiteta prijedloga mogla izvršiti kvalitativna selekcija.

Novi rok za dostavu prijedloga rješenja je do petka, 15.09.2023.g. do 15,00 sati.

Na osnovu člana 35 Statuta Turističke zajednice Općine Travnik (Službene novine Općine Travnik broj:18/22), Odluke direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Travnik broj: 02TUTZ-8/23 od 03.06.2023.g. o raspisivanju poziva za izradu logotipa općine Travnik kao turističke destinacije, r a s p i s u j e  s e:

JAVNI POZIV

ZA IZRADU LOGOTIPA TURISTIČKE DESTINACIJE TRAVNIK

Turistička zajednica Općine Travnik raspisuje javni poziv za izradu logotipa.

Ovim putem pozivamo zainteresirane na sudjelovanje na natječaj za izradu rješenja logotipa koji će se koristiti u marketing aktivnostima turizma općine Travnik. Predmet Javnog poziva je izrada idejnog grafičkog rješenja logotipa.

Pravila natječaja:

 1. Na natječaj se mogu prijaviti i sudjelovati pravna i fizička lica koja se bave grafičkim dizajnom i sličnim zanimanjima.
 1. Logotip ne mora nužno sadržavati elemente ili simbole općine Travnik. Idejno rješenje ne mora biti usko povezano s prirodnim i drugim resursima općine Travnik.
 1. Idejno rješenje logotipa mora biti orginalan rad prijavljenih.
 1. Idejna rješenja ne smiju sadržavati niti uvrijediti svjetonazorska, spolna, vjerska, kulturna, politička, nacionalna ili druga opredjeljenja.
 1. Predloženi radovi se ne vraćaju. Autorska i druga prava za izabrani rad trajno prelaze u  vlasništvo Turističke zajednice Općine Travnik.
 1. Turistička zajednica Općine Travnik sa izabranim radom stiče pravo korištenja u bilo kojem obliku, bez vremenskog ograničenja i bez obaveze isticanja imena autora.
 1. Turistička zajednica Općine Travnik zadražava pravo na eventualne korekcije rješenja zajedno i u saradnji sa pobjednikom natječaja.
 1. Svaki autor/ica ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju s više radova, ali ne više od 3 prijedloga.
 2. Izabrano rješenje će biti nagrađeno u iznosu od 1.000,00 KM.
 1.  Ocjenjivanje radova će biti povjereno izabranoj komisiji ispred Turističke zajednice Općine Travnik za izbor najboljeg rješenja.
 1. Izabrano rješenje koje se odabere koristit će za isticanje Općine Travnik kao turističke destinacije.
 1. Autor čiji rad bude izabran, obavezan je dostaviti pripremu za logotip i knjigu standarda u printanom i adekvatnom elektronskom formatu i dr. po potrebi.
 1. Pobjednik na konkursu će komisiji prezentovati svoj rad i sklopiti autorski ugovor sa Turističkom zajednicom Općine Travnik.
 1. Prije sklapanja ugovora pobjednik na konkursu će dostaviti ovjerenu izjavu o odgovornosti za svoj rad.
 1. Idejna rješenja će trebati dostaviti organizatoru natječaja sa ličnim podacima (ako je fizičko lice), naziv organizacije i ID broj (pravno lice), adresa, kontakt tel. i e-mail adresa, zatim idejno rješenje u PDF formatu uz specifikaciju izrade (boja, oblik, format), printanu verziju u A4 formatu u boji i crno/bijelo i kratko obrazloženje ne duže od 300 riječi.
 1. Idejna rješenja se dostavljaju anonimno sa jedinstvenom šifrom.
 1. Prijavljeni radovi moraju ispunjavati sljedeće uvjete i kriterije koji će se uzimati u obzir prilikom evaluacije i odabira najboljeg rješenja:

– prijedlog grafičkog dizajna – logotip mora biti izrađen u vektorskom formatu

– dizajn logotipa mora biti originalni rad autora/ice

– logotip treba prezentirati u boji i crno/bijelo

– inovativnost i originalnost predloženog rješenja mora biti u skladu s temom javnog poziva

 1.  U slučaju da niti jedno idejno rješenje ne bude prihvaćeno od strane komisije, javni poziv će biti ponovljen.
 1. Turistička zajednica nema nikakvih financijskih ili drugih obaveza prema prijavljenim osobama ili organizacijama koje nisu pobijedile na natječaju.
 1. Svi sudionici će dobiti obavijest o rezultatima na e-mail.
 1. Javni poziv je otvoren najkasnije do ponedjeljka, 24.07.2023.g. do 15,00 sati.
 1. Svi zainteresovani trebaju preuzeti prijavni paket (prijavni obrazac i smjernice za izradu logotipa turističke destinacije Travnik ). Kontakt za preuzimanje prijavnog paketa je mob. br. 061 187 387
 2. Prijava i slanje idejnog rješenja (svakog idejnog rješenja posebno) se šalje isključivo poštom i na protokol Općine Travnik putem 2 (dvije) koverte (stavka 15).

a) u prvoj koverti je potrebno dostaviti:

-stik u kojem su file-ovi rješenja u pdf formatu u boji i crno/bijelo (2 file – sa nazivom sifra_u boji.pdf i sifra_crnobijelo.pdf)  i printane verzija na A4 formatu u boji i crno/bijelo (2 dokumenta gdje je iznad rješenja obavezno potrebno navesti šifru), te pošiljalac (na zaleđini koverte) obavezno treba da bude SAMO pod jedinstvenom šifrom rješenja

– opis (obrazloženje) rješenja do 300 riječi ( u naslovu navesti samo šifru)

b) u drugoj posebno poslanoj koverti potrebno je dostaviti: ispunjen prijavni obrazac sa  traženim podacima autora rješenja i jedinstvenom šifrom pod kojom je poslano idejno rješenje tj. koverta broj 1.

Obje koverte tj.prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično na protokol ili preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA TRAVNIK

Ulica Konatur, 72270 Travnik, BiH

(Služba za razvoj, privredu i vanprivredu)

„Za Turističku zajednicu Općine Travnik“

sa naznakom:

PRIJAVA ZA JAVNI POZIV

ZA IZRADU LOGOTIPA TURISTIČKE DESTINACIJE TRAVNIK

/NE OTVARATI/

Na poleđini prve koverte (a) upisati SAMO šifru (jedinstvenu šifru rješenja)  i broj 1

Na poleđini druge koverte (b) upisati SAMO šifru (jedinstvenu šifru rješenja) i broj 2

 • Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
 1. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na  kontakt mob. 061 187 387.

DIREKTOR UREDA TZ TRAVNIK

Samer Dolovac